BGRegistar.com

ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ ООД

Информация

хайпро БългарияХайпро България ООД е компания, основана през 1998 година. Дружеството произвежда и предлага яйца с висока хранителна стойност, сортирани и опаковани в съответствие със световните и европейски стандарти.

 


Фирмата е въвела и поддържа международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005, които гарантират качеството на продукцията.

 


Пакетирането на яйцата е в кутии с вместимост – 6, 10, 15 и 18 айца и в кашони с по 180 яйца. Тегловните категории са – S, M, L, XL, XXL.

 

 хайпро Българияхайпро България ООД

 

 

 

 

 

 

 

Голям процент от продукцията на Хайпро България ООД е предназначена за външния пазар, а у нас, фирмата е партньор на някои от водещите вериги хипермаркети.

 


Хайпро България разполага с птицеферма за отглеждане на кокошки и производство на яйца. Друго направление на дейност е производството на фураж и концентрати и за други ферми.

 


Хайпро България разполага със собствена модерна химическа лаборатория за изпитване на фуражни суровини и комбинирани фуражи по основни хранителни показатели.

 

Контакти

ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ ООД

Павликени, ул. Дъскотско шосе № 6
061052198, 061052669
061052670