BGRegistar.com

ПЪТСТРОЙ - 92 АД

Информация

ПЪТСТРОЙ - 92 АД

ПЪТСТРОЙ - 92 АД е създадена през 1993 година със седалище град София, ул. Арсеналски 111.

 

Водеща компания в България, лидер в областта на пътното строителство.

 

Предлага пълен пакет от услуги - от идейно проектиране и инженеринг през цялостно изпълнение на строителните работи до поддържане на завършения обект.

 

От 2008 година, дружеството става част от групата фирми ГЕОТЕХМИН.

 

От началото на дейността си до днес ПЪТСТРОЙ - 92, самостоятелно или в съдружие, е изпълнило над четиристотин и петдесет обекта от националната и общинска пътна ин­фраструктура, осъществени по програмите за изграждане на автомагистрали в България, Тран­зитни пътища, ФАР и ИСПА, Трансграничното съ­трудничество, Оперативна програма Транспорт 2007-2013, Оперативна програма Регионално раз­витие, подпомагани от Европейската инвести­ционна банка, Европейската банка за възстановява­не и развитие и Световната банка.

 

Компанията е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от I до V група по ЗУТ.

 

ПЪТСТРОЙ - 92 е съосновател на българската браншова камара Пътища и членува в Конфедерацията на работодателите и индустриал­ците в България.

 

Носител е на бронзов приз за 2004 година и на сребърен - за 2005 година в класацията на Българската строителна камара Най - добра производствена практика.  

 

Чрез професионално отношение към своите клиенти, поддържайки отлични контакти, Пътстрой - 92 се наложи и утвърди, като лидер в строителния бранш, с изградено име на уважаван, доверен и предпочитан партньор. 

 

КОНТАКТИ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
град София
бул. Арсеналски 111
тел. - 029026980
факс - 029631154
e-mail - head_office@patstroy.com

д-р инж. Петко Николов
Изпълнителен директор
e-mail - petko.nikolov@patstroy.com


Производствени бази :


град Ботевград
тел. - 072366318, факс - 072360094


град Костинброд
тел. - 072166140, факс - 072166106


град Годеч
тел. - 072922274, факс - 072923333


село Саранци
тел. - 071572245, факс - 071572260


град Златица
тел. - 072866085, факс - 072866085


град. Костенец
тел. - 071424556, факс - 071424556

 

Контакти

ПЪТСТРОЙ - 92 АД

София, бул. Арсеналски 111
029026980
029631154