BGRegistar.com

ПЪТСТРОЙ - ГАБРОВО АД - Дейност

Дейност

ПЪТСТРОЙ - ГАБРОВО АД

ПЪТСТРОЙ - ГАБРОВО АД работим предимно с местни суровини добивани със собствени инсталации и смесители.

 

Разполага с :

 

 • Кариера за добив на ломен камък, който е основна суровина за производството на фракционен материал, използван при производството на асфалтовите смеси и бетонови разтвори.
 • Две трошачно - сортировъчни инсталации за инертни материали с около 250 000 м3 годишно
 • Асфалтосмесител Телтомат 5 за асфалтови смеси с мощност 80 тона на час
 • Бетонов възел за производство на бетон с капацитет 40 м3 на час
 • Гаражи с голям машинен парк от строителна механизация и снегопочистваща техника
 • Акредитирана лаборатория съоражена с най-съвременни уреди за изпитване и контрол на земни, пътностроителни и бетонови работи.

 

ВИДОВЕ ПРОИЗВОДСТВА

 

Добив на ломен камък и производство на инертни материали :

 

 • Ломен камък
 • Несортиран трошен камък 0-40 ; 0-63
 • Дренажна фракция 16-45
 • Всички видове фракции за проиводство на бетонови смеси - 0-4 ; 4-11,2 ; 11,2-16 ; 2-5,6 ; 4-16 ; 16-45 
 • Всички видове фракции за проиводство на асфалтови смеси - 0-4 ; 4-11,2 ; 11,2-16 ; 2-5,6

 

Производство на различни видове асфалтобетонови смеси :

 

 • Битумизирана асфалтова смес
 • Биндер (неплътна) асфалтова смес
 • Плътна асфалтова смес за износващ пласт
 • Цветен асфалтобетон - червен

 

Производство на бетони и замазки :

 

 • Всички класове бетони - В 7,5 ; В 10 ; В 12,5 ; В 15 ; В 20 ; В 25 ; В 30 ; В35
 • Циментови замазки - М 7,5 ; М 10 ; М 15 ; М 20


Услуги с транспорт на материали и строителна механизация

 

Лабораторни услуги :

 

 • Изпитване на асфалтови смеси/смеси асфалтобетонни горещи за пътни настилки и пътни конструкции
 • Изпитване добавъчни материали за асфалт и бетон,брашно минерално
 • Изпитване на нефтени визкозни битуми за пътно строителство
 • Изпитване бетонна смес и втвърден бетон

 

Снегопочистване и опесъчаване

 

Контакти

ПЪТСТРОЙ - ГАБРОВО АД

Габрово, ул. Станционна 3, ет.3
066806076
066806076