BGRegistar.com

Пътно строителство АД - Контакти

автотранспортни услуги разград, водещ производител на асфалтови смеси, препоръчана строителна фирма разград, производител на асфалтови смеси разград, производител на бетон и бетонови изделия разград, производител на каменно брашно разград, производство на бетонови бордюри разград, производство на бетонови изделия разград, пътно строителство ад, пътно строителство ад разград, специализирана фирма за зимно поддържане на пътища, специализирана фирма за зимно поддържане на улици, услуги със строителна механизация разград, фирма за бетон и бетонови изделия разград, фирма за зимна поддръжка на пътища разград, фирма за поддръжка на пътища и улици разград, фирма за строителна механизация разград , фирма изпълнител на строежи от пета група, фирма изпълнител на строежи от първа група , фирма изпълнител на строежи от четвърта група

Контакти

Пътно строителство АД

Пътно строителство АД - Разград

 

 

град Разград
бул. Княз Борис №  120 


тел.: 084661328
факс:  084661329


e-mail: roads_rz@mail.bg
Интернет сайт: www.roads-rz.domino.bg

 

тел.: 084661332 - ръководител отдел Строителство


тел. :  084660016 - ръководител ЕМО

 

Асфалтова база Разград


тел.:  084661325
GSM: 0892219161

 

Кариера Кубрат


тел.:  084873367
тел.:  084873374

 

Контакти

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Разград, бул. Княз Борис № 120
084661332, 084661328, 084661325
084661329