BGRegistar.com

Пътно строителство АД - Дейност

автотранспортни услуги разград, водещ производител на асфалтови смеси, препоръчана строителна фирма разград, производител на асфалтови смеси разград, производител на бетон и бетонови изделия разград, производител на каменно брашно разград, производство на бетонови бордюри разград, производство на бетонови изделия разград, пътно строителство ад, пътно строителство ад разград, специализирана фирма за зимно поддържане на пътища, специализирана фирма за зимно поддържане на улици, услуги със строителна механизация разград, фирма за бетон и бетонови изделия разград, фирма за зимна поддръжка на пътища разград, фирма за поддръжка на пътища и улици разград, фирма за строителна механизация разград , фирма изпълнител на строежи от пета група, фирма изпълнител на строежи от първа група , фирма изпълнител на строежи от четвърта група

Дейност

Пътно строителство АД

 

Пътно строителство АД е специализирано в строителство, ремонт, зимно поддържане на пътища и улици, производство на асфалтови смеси, каменно брашно, бетон и бетонови изделия.

 

Извършва услуги със строителна механизация и автотранспорт.


Дружеството притежава Асфалтова база в Разград, където са инсталирани асфалтосмесител SIM CB 100P, мелница за каменно брашно CIMA и бетонов възел.

 

Произвежда бетонови изделия - бетонови бордюри, пътни ивици, тротоарни плочки, италиански улеи, елементи за облицовани пътни окопи, плочи за облицовка на пътни окопи, бетонови тухли и други декоративни изделия.

 

От 2005 година по договор за концесия на Кариера Кубрат, дружеството произвежда и трошен камък.

 

Контакти

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Разград, бул. Княз Борис № 120
084661332, 084661328, 084661325
084661329