BGRegistar.com

Пътно строителство АД

автотранспортни услуги разград, водещ производител на асфалтови смеси, препоръчана строителна фирма разград, производител на асфалтови смеси разград, производител на бетон и бетонови изделия разград, производител на каменно брашно разград, производство на бетонови бордюри разград, производство на бетонови изделия разград, пътно строителство ад, пътно строителство ад разград, специализирана фирма за зимно поддържане на пътища, специализирана фирма за зимно поддържане на улици, услуги със строителна механизация разград, фирма за бетон и бетонови изделия разград, фирма за зимна поддръжка на пътища разград, фирма за поддръжка на пътища и улици разград, фирма за строителна механизация разград , фирма изпълнител на строежи от пета група, фирма изпълнител на строежи от първа група , фирма изпълнител на строежи от четвърта група

Информация

Пътно строителство АД

Пътно строителство АД е дружество основано през 1993 година със седалище град Разград, бул. Княз Борис № 120.

 

Специализирано в строителство, ремонт, зимно поддържане на пътища и улици, производство на асфалтови смеси, каменно брашно, бетон и бетонови изделия. Извършва услуги със строителна механизация и автотранспорт.

 

От 1999 година е 100% частна собственост след приватизация на фирмата.


Пътно строителство АД разполага с екип от квалифицирани служители и работници, отлични професионалисти с богат опит.


Дружеството притежава Асфалтова база в Разград, където са инсталирани асфалтосмесител SIM CB 100P, мелница за каменно брашно CIMA и бетонов възел.

 

Произвежда бетонови изделия - бетонови бордюри, пътни ивици, тротоарни плочки, италиански улеи, елементи за облицовани пътни окопи, плочи за облицовка на пътни окопи, бетонови тухли и други декоративни изделия.

 

От 2005 година по договор за концесия на Кариера Кубрат, дружеството произвежда и трошен камък.


Пътно строителство АД е изпълнител на обекти финансирани от Европейската банка и по програмите ФАР, ИСПА и САПАРД.

 

Основни клиенти на фирмата са Национална агенция Пътна инфраструктура и Общините в Разградска област.


От 2003 година във фирмата има сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001-2001, а от 2009 година сертифицирана интегрирана система за управление по БДС EN ISO 9001, БДС EN ISO 14001 и OHSAS 18001.


Пътно строителство АД е член на Камарата на строителите на България. През 2009 година е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група - строежи от II до V категория, втора група - строежи от I до IV категория, четвърта група - строежи от II и III категория и пета група.


Пътно строителство АД се стреми да модернизира своето производство посредством закупуването на съвременна пътностроителна техника, използване на екологично чисти технологии и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и слижителите на фирмата.

 

Контакти

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Разград, бул. Княз Борис № 120
084661332, 084661328, 084661325
084661329