BGRegistar.com

ПЪРВА ЧАСТНА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ УИЛЯМ ШЕКСПИР

Информация

ПЪРВА ЧАСТНА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ УИЛЯМ ШЕКСПИР

ПЪРВА ЧАСТНА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ „УИЛЯМ ШЕКСПИР”

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

Първа частна английска гимназия “Уилям Шекспир” предлага на своите възпитаници:

- Обучение в профил “Чуждоезиков” с интензивно изучаване на английски език в дневна, индивидуална или самостоятелна форма;

- Обучение в профил  „Технологичен - предприемачество и бизнес” с интензивно изучаване на английски език

В рамките на Чуждоезиковия профил 3 варианта на комбинации на профилиращи предмети:

І вариант:

Английски език - І –ви чужд език

Немски, испански, френски или руски език – ІІ-ри чужд език

Български език и литература

История и цивилизация

ІІ вариант:

Английски език - І –ви чужд език

Немски, испански, френски или руски език – ІІ-ри чужд език

Математика

География и икономика

ІІІ вариант:

Английски език - І –ви чужд език

Немски, испански, френски или руски език – ІІ-ри чужд език

Биология и здравно образование

Химия и опазване на околната среда

В рамките на профил ``Технологичен - предприемачество и бизнес`` се изучават:

• Пазарна икономика

• Предприемачество

• Маркетинг и реклама

• Счетоводство на предприятието

• І чужд език - Английски език

• ІІ чужд език – Немски, Френски или Испански език

- Солидна подготовка по всички общообразователни предмети за успешно кандидатстване в университети и колежи в България и в чужбина;

- Непрекъснато обновяване на методиката на преподаване, съобразено със съвременните световни тенденции на чуждоезиковото обучение чрез семинари за прогресивно развитие;

- Поддържане на европейски стандарти в обучението по чужди езици (английски, немски, испански, френски, руски), 5 езикови равнища съобразно общата европейска рамка (А1, А2, В1, В2, С1); получаване на Европейски езиков паспорт и портфолио, одобрени от Съвета на Европа;

- Билингвално обучение по история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда , физика и астрономия, психология и логика, етика и право и музика;

- Приоритет – изграждане на умения и способност за комуникация на чужд език (английски, немски, френски, руски) с включване на преподаватели от чужбина;

- Обучение чрез система от учебници, съобразена с европейските стандарти за езиковите равнища;

- Ефективна подготовка и висока успеваемост на кандидатстудентските изпити в България и чужбина: TOEFL, SAT, Cambridge Certificate (PET, FCE, CAE), IELTS, Zertifikat Deutsch и др.;

- Продължаващо обучение във висши училища чрез договорни отношения;

- Обучение по програма на американската фондация ,,Джуниър Ачийвмънт” (предпочитаната програма за бизнес обучение в Европейския съюз) – получаване на международен сертификат за икономически знания и умения;

- Знания и умения за работа с компютри и в Интернет;

- Мултимедийно обучение;

- Ежедневно медицинско обслужване и охрана;

- Точност на информацията за условията на обучение и заплащане;

- Единство на традиции и новаторство;

- Обучение от квалифицирани, компетентни и професионално мотивирани преподаватели;

- Индивидуално внимание за проследяване резултатите от обучението, напредъка и реализацията на всеки ученик;

- Информация за родителите чрез електронен дневник и бележник.

Индивидуални консултации за ученици и родители с училищния психолог.

Контакти

ПЪРВА ЧАСТНА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ УИЛЯМ ШЕКСПИР

София, Стара планина №13