BGRegistar.com

ПУ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН

Информация

ПУ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН

  Град Ракитово е разположен в Южния централен регион на България и е част от община Ракитово, Област Пазарджик. В град Ракитово се намира Помощното училище Д-р Петър Берон. То е учебно заведение за деца с умствена изостаналост. Учебният процес се провежда едносменно, само сутрин. Училището е с държавно финансиране. 

Контакти

Помощно училище Д-р Петър Берон

Ракитово, ул. Братя Кръстини 1