BGRegistar.com

ПУИ СТЕФАН ВАСИЛЕВ

Информация

ПУИ СТЕФАН ВАСИЛЕВ

   ПУИ СТЕФАН ВАСИЛЕВ е помощно училище интернат (за деца с умствена изостаналост) с държавно финансиране. 
Учебната смяна е една - целодневно. Директор на училището е Г-жа Мила Иванова. Учебното заведение е с дълголетни традиции, дава много на деца, които въпреки проблемите си, не са по-различни от останалите, но се нуждаят от повече внимание и грижи. 
След завършване на образованието си ученицита придобиват професия - работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения.

Контакти

ПУИ СТЕФАН ВАСИЛЕВ

Свиленград, ул. Максим Горки 2А