BGRegistar.com

ПУИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

Информация

ПУИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

 

ПУИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ се намира в с. Стоб, област Кюстендил.

 

Помощно училище - интернат Никола Йонков Вапцаров е единственото училище в регион Кюстендил, където се обучават деца с умерена и тежка степен на умствена изостаналост и множество увреждания. 


ПУИ Н.Й.Вапцаров е с държавно финансиране.

 

Учебната смяна е една - целодневно.

 

Директор на училището е Г-жа Василка Ризова.

 

Учебното заведение е с дълголетни традиции, дава много на деца, които въпреки проблемите си, не са по-различни от останалите, но се нуждаят от повече внимание и грижи.

 

Контакти

ПУИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ

Стоб, ул. Партизанска 12