BGRegistar.com

ПСТ ХОЛДИНГ АД

Информация

ПСТ ХОЛДИНГ АД

 

ПСТ Холдинг АД присъства на българския и международен пазар от 1968 година.

 

Дружеството е с над четиридесет годишна история, лидер в строителството на магистрали, строителство на нови и рехабилитация на съществуващи пътища.

 

Занимава се със :

 

Строителство, ремонт и поддръжка на релсов път, релси и релсови звена.

 

Поддържане на водопроводни и канализационни системи.

 

Изграждане и опериране на заводи и депа за битови отпадъци.

 

Строителство, изграждане, реконструкция и ремонт на мостове и мостови съоръжения.

 

Цялостна поддръжка и зимно обслужване на републиканската и общинска пътна мрежа, градски комуникации.

 

Инженеринг и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води.

 

Изграждане на инфраструктурна, вертикална планировка и високо строителство.

 

Производство и монтаж на пътни знаци и съоръжения за безопасност на движението.

 

Ремонт на строителна и пътностроителна техника.

 

Изграждане и поддържане на интелигентни транспортни системи в населени места и републикански пътища.

 

Изработка и монтаж на връзки и преходни елементи за ж.п. път.

 

Производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях.

 

Производство на асфалтови смеси.

 

Изграждане и поддръжка на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението.

Контакти

ПСТ ХОЛДИНГ АД

София, ул. Московска № 3 А
024210323, 024210324, 029452996