BGRegistar.com

Психолог - Варна - Услуги

Услуги

Аница Хугасиян - Психологично консултиране

Психологията е наука за душата, целяща изследване и разработване на методи за подобряване на психичното и емоционално здраве.

 

Фокусът на психолога е насочен терапевтично към идентифициране на основните причини на емоционално страдание и модификация на мисли и поведение при хората и цели да помогне да се чувстват по-добре!


Психологично консултиране


Психичното благопулучие е сред най-атрактивните теми в модерната психология през последните години. Все повече хора осъзнават колко важно и необходимо е да полагат грижи за своята емоционална стабилност и да получават психологическа подкрепа. Диманичното ежедневие се отразява на комуникацията между хората и те все по трудно споделят своите проблеми и грижи с приятели си.

 

Аница Хугасиян - Психологично консултиранеПсихологът работи с клинично здрави хора, които искат да положат грижи за своя собствен психичен свят. Ежедневно всеки от нас се сблъсква с житейски ситуации които ни поставят в условия на тестване на психологическата ни устойчивост. Това системно напрежение се проявява в хроничен стрес, който от своя страна води до нарушение във вегетативната нервна система, а на по късен етап е предпоставка за редица здравословни проблеми.

 

В зависимост от потребността на всеки човек, психологът работи за справяне с различни проблемни области като:

 

  • междуличностни отношения
  • конфликти в семейство
  • личностови разтройства и самооценка
  • тревожни разтройства - фобий , хипохондрия и паникатаки
  • депресия и депресивни състояния

 

Психологът с помощта на различни техники се стреми да помогне, за да може клиентът да развие своя собствен срит потенциал за справяне, в напълно защитена среда ( в кабинета на психолога) и в пълна конфиденциалност. Това е съвместна работа, затова е важно да се поддържа добра комуникативна връзка между клиента и терапевта.

 

Компютърно замерване на стрес

 

Аница Хугасиян - Компютърно замерване на стресКомпютърното замерване служи за ориентир на общото функционалното състояние, нивото на адаптацията и ресурса който притежава човешкия организъм. С помощта на апарат в рамките на 2 минути от дланите на ръцете се измерват показатели: Регистрация на ЕКГ с мониториране на показателите на функционалното състояние в реално време.

 

 

Медиация

 

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която неутрално лице - медиатор подпомага комуникацията между страните за да постигнат споразумение. Медиация може да се прилага при граждански, търговски, семейни, трудови и административни спорове.

Контакти

Психолог - Варна

Варна, ул. Любен Каравелов 60
0888623888