BGRegistar.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

Информация

Професионална гимназия Генерал Владимир Заимов,гр. Сопот е създадена през 1967 година.

 

 


През 1969 година със заповед на Министерството на Народната просвета и Министерството на Машиностроенето е създаден техникум по специално производство. В началото учебните занимания се провеждат в сградата на СУ Иван Вазов, гр. Сопот.

 

 


Учебната 1976-1977 година за Техникума започва в неговата нова сграда. Организирано е провеждането на 22 кръжока, ръководени от инж. Войняговски. Кръжоците по художествено слово, танцовият състав, ученическият хор, естрадно-сатиричният съста, духовата музика, вземат активно участие в културния живот на град Сопот.

 

 


На окръжна изложба, проведена през 1981 година, ескпонати на Техникума получават 11 дипломи, а 7 от разработките са представени на национална изложба.

 

 

През 1981 година на окръжна изложба, експонатите на техникума получават единадесет дипломи, а седем от разработките са представени на национална. На окръжни и национални изложби по авио и авиомоделизъм, представителите на Техникума получават златен и сребърен медал.

 

 

През 1984 година Техникумът получава златен Орден на труда, за постигнати високи успехи като резултат от всички постижения.

 

 

През учебната 1984-1985 година са открити ново общежитие и бюст паметник на ген. Владимир Заимов. През същата учебна година са доставени и първите компютри.

 

 

През 1989 година в учебното заведение са разкрити 3 нови паралелки с обявен за тях прием след 7-ми клас. Паралелките са със засилено изучаване на английски език.

 

 

През 2000 година се случва обединене на училищата ген. Владимир Заимов и СПТУМ Никола Вапцаров.

 

 

Учебното заведение разполага със 7 компютърни кабинета, модерни езикови центрове, Wi Fi връзка, осигурен е достъп до Интернет, факс. Училището разполага и с богат библиотечен фонд.

 


Развиват се извънкласни и извънучилищни дейности по реализиране на проекти като „Театър, музика и жунралистика в училище“.

 

 

Учениците изучават 3 от основните европейски езици – Английски, Немски и Руски език. Учителите по тези предмети са висококвалифицирани.

 

 

Чрез обучението, което се осъшествява в Гимназията, учениците постигат високо ниво на владеене на езиците и усвояват пълноценно учебния материал.

 

 


Възпитаниците на Гимназията показват високи резултати на конкурсни изпите за прием във висшите учебни заведения в страната по предметите български език и литература, история, география, математика, физика, химия и други.

 

 

През 2008 година директор на учебното заведение става инж. Катя Адърска – Даскова.

 

 

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

Сопот, бул. Иван Вазов № 1
031348332
0893542203
031348331