BGRegistar.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ ДИМИТРОВ

Информация

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ ДИМИТРОВ

ПГ В. Димитров е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин.
Гимназията има дългогодишна история - отваря врати и приема първите си ученици на 20.10.1960 година.
В последните години поради срива в минното производство и поради икономическите промени в региона се откриха нови специалности и професии, които да задоволяват нуждите от кадри в новите технологии и производства:
Автоматизация на производството, Електрически централи и мрежи, Химични технологии, Монтьор на контролно-измервателна и регулираща апаратура, Монтьор на електронна техника, Оператор в шевното производство, Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил, Данъчна и митническа администрация, Икономическа информатика.

Контакти

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ ДИМИТРОВ

Мадан, ул. Перелик 3