BGRegistar.com

ПРОТЕИН - 98 АД

Информация

ПРОТЕИН - 98 АД

ПРОТЕИН 98 АД е водещ производител на пълноценни комбинирани фуражи и белтъчно биоконцентратни смески за всички видове животни. От 1998 година предприятието е 100% частна собственост.

 

Вписано е в регистъра на одобрените производители на храни за животни на основание чл. 19, ал. 7 от Закона за фуражите под уникален Идентификационен номер αBG-27-3-0048.

 

През 2005 година е въведена системата за управление на качеството според стандартите на ISO 9001:2000 и НАССР системата, след сертифициране на SGS със сертификати HU 06/1773 и BG 06/408 НС.


ПРОТЕИН 98 АД притежава лицензии за публичен склад в зърнобаза град Велики Преслав с капацитет 5000 тона, зърнохранилище в зърнобаза град Велики Преслав - 4000 тона, зърнобаза Каспичан - 3000 тона и зърнобаза Смядово - 6000 тона. Предприятието разполага с три оборудвани лаборатории за контрол на качеството, в които се извършват анализи по официално признати методи и стандарти на зърнени храни, комбинирани фуражи, фуражни суровини и компоненти.


През 2012 година беше изградена нова зърнобаза на територията на фуражния завод в гад Шумен, която има силози с капацитет 15 000 тона.


Пълноценните фуражи на Протеин 98 АД гарантират на животните - отлично здраве, висока продуктивност и висока възвращаемост на направените разходи.


ПРОТЕИН 98 АД се стреми да разработва нови продукти, да усъвършенства и модернизира технологичните процеси и оборудване, адаптация на цялостния производствен процес към изискванията на Европейския съюз.

ПРОДУКТИ

ПРОТЕИН 98 АД произвежда и предлага широка гама от пълноценни комбинирани фуражи и ББС за хранене на различни видове и категории животни в магазинната си мрежа в цялата страна :

 

 • Фуражи за птици
 • Фуражи за прасета
 • Фуражи за преживни
 • Фуражи за коне
 • Фуражи за риби
 • Фуражи за зайци


ПРОТЕИН 98 АД произвежда всички видове допълващи фуражи - белтъчно биоконцентратни смески в зависимост от зърнените фуражи, които използвате и особеностите на фермата ви. Добре балансирания състав на биоконцентратите гарантира отлично здравословно състояние на Вашите пилета и носачки, максимална продуктивност и здравина на яйчната черупка през яйценосния период, стимилира растежа на прасетата и им осигурява добро здравословно състояние.


Балансираната комбинация от витамини, макро - и микроелементи в концентратите задоволява потребностите на млечните крави, телета, овце, агнета и други, като гарантира добро здравословно състояние на животните, висока продуктивност и отлично качество на получената продукция.

 

УСЛУГИ

ПРОТЕИН 98 АД осигурява на своите клиенти :

 

 • Индивидуален подход при разработването на рецепти за фуражи и концентрати, съобразен с наличните суровини и потребности на животните.
 • Безплатни консултации по въпросите на храненето, подготовката и съхранението на различните видове зърно и фуражи.
 • Складове за съхранение на зърно – на ишлеме, зърнохранилище и публичен склад.
 • Пълно персонално обслужване на клиентите на територията на завода.
 • Богато разнообразие от видове фуражи и разфасовки в магазинната мрежа на предприятието.

 

Контакти

ПРОТЕИН - 98 АД

Варна, ул. Н. Вапцаров 3, вх. Г, офис 5
052730777, 052730222
052730222