BGRegistar.com

ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ ЕАД

Информация

ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ ЕАД

Промишлено строителство - Холдинг ЕАД е създадено през далечната 1952 година, като правоприемник на Промишлено строителство и Метални конструкции - структури с богат национален и международен опит в областта на строителството, металните конструкции, производството на халета и студено - огънати профили.

 

Компанията предлага услуги за изграждане на сгради и съоръжения с метални конструкции, включващо изследване, проектиране, производство и строителство. занимава се и с производство на студено огънати профили.

 

Дружеството е участвало в изграждането на атомни електроцентрали, металургични и машиностроителни заводи, химически заводи, топлоелектроцентрали, циментови заводи, заводи за производство на хартия, търговски обекти и спортни съоръжения, жилищно строителство, Националния дворец на културата и Аспаруховия мост.

 

Промишлено строителство - Холдинг ЕАД e извършило строителни работи на много строителни обекти в Русия, Украйна и Федерална Република Германия.  

 

Дружеството разполага с високо технологично оборудване, включващо пълзящ и катерещ кофраж, както и с екип състоящ се от висококвалифициран специалисти, професионалисти с голям опит и стаж.

 

Промишлено строителство Холдинг ЕАД със своята акредитирана лаборатория извършва ведомствен контрол и контрол на фирми в машиностроенето, строителството, на съдове под налягане, металургия, контрол на якост на пластмаси, покритияна метали с бои, магнитно - прахова дефектоскопия на изделия.

 

Лабораторията е създадена с нов екип – сертифициран, нова, мобилна апаратура, отговаряща на съвременните евростандарти и евронорми.

Контакти

ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ХОЛДИНГ ЕАД

София, ул.Камен Андреев 24, ет. 5
028052815, 028052810, 028052827