BGRegistar.com

ПРИЗМА ЛУКС ООД

Информация

Информация

ПРИЗМА ЛУКС ООД е българска компания със седалище град София.

 

Регистриран оператор на ваучери за храна, съгласно заповед на министъра на финансите ЗМФ 138/12.02.2004 г.

 

Още от основаването си, се стреми максимално да задоволява изискванията на своите клиентите и партньори.

 

ПРИЗМА ЛУКС е лицензиран оператор на ваучери за храна. Ваучерите се използват от фирмите, позволявайки на техния персонал - работници и служители, да ги използва за пазаруване и разплащане в магазини и ресторанти.

 

Причината за голямата известност на този вид разплащане е, че то е изгодно и за работника, и за работодателя, и за държавата. Чрез системата се постига удобство и прозрачност в отделните процедури, както и това, че средствата се използват по предназначение за постигане на определената цел и задоволяване потребностите на служителите.

 

Ваучерите за храна са една бързо налагаща се социална придобивка, подпомагаща ежедневното хранене на служители в дадена фирма.

 

Предимства на ваучерите за храна са:

 

  • Икономия на средства
  • Пряк икономически ефект
  • Повишаване на покупателната способност
  • Мотивиране на служителите

 

Ваучерите за храна са не само социално отговорен подход или пари като възнаграждение, но има и много допълнителни предимства.

 

Работодателите се освобождава от окончателен данък и ползват ДДС-то платено за ваучерите. Лесното и удобно изпълние на процедурите спомага работодателя да намали разходи за административнo обслужване, също мотивация и стимул за служителите.

 

Вече 13 години ПРИЗМА ЛУКС развива дейност като оператор на ваучери за храна, оказвайки пълно съдействие на фирмите и техните служители при разработване и прилагане на ваучерната система за храна.

 

Ваучерите за храна са се наложили на територията на Европиейския съюз, а България е част от Европа.

 

ВАУЧЕРИТЕ - ЕДНА УСЛУГА В ПОЛЗА НА ВСИЧКИ !

 

Контакти

ПРИЗМА ЛУКС ООД

София, ул. Цар Симеон 15
029814597, 029833352
029814606