BGRegistar.com

Прециз Инженеринг ЕООД - Услуги

агенция за кадастрално заснемане варна, всички услуги по геодезия варна, геодезически услуги варна, геодезически услуги на разумни цени варна, геодезическо заснемане варна, геодезия варна, изготвяне на кадастрални карти варна, изготвяне на подробни устройствени планове варна, кадастрални услуги варна, компания с опит в област кадастър варна, наложила се фирма за регулации варна, препоръчана фирма за геодезически заснемания варна, препоръчана фирма за геодезия и картография варна, прециз инженеринг, прециз инженеринг варна, прециз инженеринг еоод, регулации варна, регулация на терени варна, смяна на статут на земеделски земи варна, специализирана фирма за кадастър варна, трасировка на терени варна, услуги по кадастър варна, фирма за геодезия варна, фирма за кадастър варна, фирма за цифрова фотогеомерия варна, фирма с опит в кадастъра варна, фирма с опит занимаваща се с регулации варна, фирма с опит занимаваща се с трасировки варна, цифрова фотогеомерия варна

Услуги

Прециз Инженеринг ЕООД - Варна

 

От основаването си до днес, Прециз Инженеринг ЕООД e изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша, поемайки дългия път към успеха.

 

Утвърдила и наложила се, като една от водещите компании, предоставяща:

 


Услуги по кадастър

 

 • Техническа експертиза за идентификация на поземлен имот
 • Трасировкката на гранични точки
 • Разделяне и съединяване на поземлени имоти
 • Архитектурно заснемане
 • Вписване в кадастралната карта на линейни обекти
 • Вписване в кадастралната карта на сгради и самостоятелни обекти в тях

 


Изработване на геодезични и фотогеометрични планове, карти и други материали

 

 • Цифров модел на релефа
 • Ремонт, проектиране и изграждане на контролни измерителни системи
 • Архитектурна фотограметрия и 3D модел
 • Цифров ортофотоплан
 • Рекламно и топографско аерофотографиране
 • Тахиметричната снимка - геодезическа снимка на релефа и подобностите

 

Инвестиционно проектиране и устройство на територията

 

 • Подробни устройствени планове
 • Картограма на земните маси
 • Трасировъчен план
 • Проект за вертикално планиране

 

Обслужване на строителство

 

 • определяне на строителна линия и ниво

 

Контакти

ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Варна, ул. Акация 4, ет. 2, офис 1
0887928412, 0893672511
052460141