BGRegistar.com

ПРАЙС КОНСУЛТ ООД - Дейност

Дейност

Експертни Оценки Прайс Консулт ООД

 

- Ипотечни оценки


- Оценки за продажба на активи


- Оценки за покупка на имот


- Оценки за счетоводни нужди


- Оценки за развитие


- Оценки за застраховки


- Оценка на идеални части от даден имот


- Оценки за апортни вноски


- Оценки за съда

 

 

 

Проекти

 

Компанията разработва проекти за различни геодезически дейности.


В екипа на фирмата има "Инженер геодезисти", притежаващи квалификация и богат опит.Специалистите извършват разнообразни геодезически измервания и изготвят различни видове проекти. Дейностите, които най-често се извършват, са:


- измерване на площи,

- определяне на обеми земни маси при изкопи и насипи,

- измерване на височини и други


- геометрична и тригонометрична нивелация на различни равнини


- трасиране на строителни оси и конструктивни елементи от сгради и съоражения


- проверки на имотни граници, делби, обединения или промяна на граници


- вертикално планиране на обекти


- даване на строителна линия и ниво, пренасяне на нива


- измерване на деформации и други

 

Продажба на недвижими имоти

 

Прайс Консулт ООД  е лицензирана агенция за недвижими имоти. Извършва всички видове посреднически услуги при покупко-продажба, отдаване или наемане на недвижими имоти. Дружеството посредничи при отпускане на ипотечни кредити и осъществява консултации в областта на недвижимите имоти.

Контакти

ПРАЙС КОНСУЛТ ООД

София, жк. Слатина, бл.31Б, вх.Б
0898925959