BGRegistar.com

ПОКОЙ

Информация

ПОКОЙ

Адрес: София, ул. Заводска 5 Тел: 02 936 64 80 / 0878 20 08 28 / 0878 20 08 35 / 0878 24 83 35 Email: pokoy.bg@abv.bg URL: ПОКОЙ
Траурна агенция ПОКОЙ е създадена в края на 1990 година, като първата частна фирма занимаваща се с организацията на погребални услуги в България, полагайки основите на този бранш.
Фирмата е приемник на съществувалото до 1945 година в София едноименно погребално бюро.  В живота на човек освен радостни има и тъжни мигове.
Всички те настъпват в  момент, когато най-малко ги очакваме и никога не можем да бъдем подготвени за тях.
Нашите екипи са ДЕНОНОЩНО на ваше разположение за информация и консултации.
Доверете ни се и изпратете близкия човек с уважение и достойнство.
Агенцията организира погребения на територията на всички гробищни паркове.

Необходими документи за ползване на наследствено гробно място:
 • Съобщение за смърт;
 • Декларация за семейно положение /по образец от траурната агенция/;
 • Лична карта/паспорт/ на починалия;
 • Квитанция за платено гробно място;
 • Удостоверение за наследници на собственика на гробното място.
Необходими документи за кремация:
 •  Съобщение за смърт;
 •  Декларация за семейно положение /по образец от траурната агенция/;
 •  Талон за кремация;
 •  Лична карта/паспорт/ на починалия;
 •  Декларация за кремация попълнена от най близък  роднина по права линия;
 •  Документ/в оригинал/ удостоверяващ родствената връзка с починалото лице.
Необходими документи за полагане на урна в наследствено гробно място /урнова ниша/:
 • Квитанция за платено гробно място;
 • Удостоверение за наследници на собственика на гробното място /урновата ниша/.

Контакти

ПОКОЙ

0029366480/0878200828/0878200835/0878248335