BGRegistar.com

ПОАТИЕ ООД

Информация

ПОАТИЕ OOД

Поатие ООД е фирма със седалище град София, ул. Герги С. Раковски 99, ет. 13, офис 6.

 

Развива своята дейност в областта на услугите.

 

Поатие ООД се занимава с :


Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и сгради.


Контрол по изпълнението на бизнес - плана на ВиК операторите.


Консултантски услуги за изработване на бизнес планове за производство и търговия с ел.енергия от ВЕИ и търговия с ел.енергия.


Доставка на оборудване за енергийни обекти.

 

Сертифициран одитор, притежаващ сертификат No BG11/74213.

 

Контакти

ПОАТИЕ ООД

София, ул. Георги С. Раковски 99, ет. 13, офис 6
029817813
0887520328
029266443