BGRegistar.com

ПМГ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ИВАН ВАЗОВ

Информация

ПМГ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ИВАН ВАЗОВ

ПМГ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ИВАН ВАЗОВ се намира в Димитовград. ПМГ заема централно място в образователното пространство на града.  Училището носи името на Иван Вазов (27.06.1850 - 22.09.1921) - най-популярният български писател и поет, чиито творби и досега се радват на наследствен читателски възторг. Гимназията е най-старото средно училище в града и съсредоточава интелектуалния елит на димитровградските ученици. Превърнала се е в притегателен център за амбициозни и талантливи деца, изявявящи се в областта на точните и природните науки.
Учебни смени: една смяна.
УЧЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:
- интензивно чуждоезиково обучение от VІІІ до ХІІ клас (включително в компютърни зали)
- специализирано компютърно обучение по информатика и информационни технологии в малки групи - до 13 ученици
- солидна подготовка по всички предмети
- придобиване на сертификат за компютърна грамотност IT card
- участие в школи по биология, математика, математическа лингвистика, чужд език, история, информатика, компютърна анимация
- участие в хорова формация
- културни и спортни изяви
- седем компютърни зали - 24 часов достъп до Интернет, локална мрежа, Software
- специализирани кабинети и лаборатории по биология, химия и физика
мултимедия
- уникален библиотечен фонд от над 1500 тома съвременни британски, американски и немски книги, енциклопедии, учебници, художествена литература, периодични издания и голям физкултурен салон с фитнес зала и открити спортни площадки по волейбол, баскетбол и футбол


По традиция патронният празник на ПМГ се отбелязва в края на месец април. И това не се свързва с конкретна дата от живота на Иван Вазов, а с Априлското въстание, защото народният поет възвеличава с творчеството си това историческо събитие.

Училището е включено в School Manager Center (Европейска училищна мрежа) за участие в международен проект Spring Day 2004 и партньорство с математически гимназии от Англия.

Контакти

ПМГ СЪС ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ИВАН ВАЗОВ

Димитровград, ул. "Климент Охридски" 1