BGRegistar.com

Пловдив Тех Парк АД

автосервизи оптела оод, автосервизи оптела пловдив, академия за електронно лидерство пловдив, база за разширяване на бизнеса пловдив, бизнес инкубатор пловдив, бизнес на чуждестранни компании пловдив, високотехнологично обучение пловдив, експериментариум пловдив, ивент център махатма ганди пловдив, инкубатор с бизнесакселератор пловдив, институт по информатика и иновативни технологии, ит хъб махатма ганди, колеж омега пловдив, лабораторен комплекс пловдив, лаборатория по иконометрия пловдив, лаборатория по информационни технологии, лаборатория по лазерна безопасност пловдив, лаборатория по роботика пловдив, оптела, оптела пловдив, пловдив тех парк, пловдив тех парк ад, предприемачески технологичен парк, предприемачески технологичен парк пловдив, свързаните предприятия пловдив, споделено работно пространство пловдив, стартиране на бизнес на чуждестранни компании, стартъп програми пловдив, тенологичен парк, тенологичен парк пловдив, тех парк, тех парк оптела, тех парк оптела ад, тех парк оптела ад пловдив, тех парк оптела пловдив, тех парк пловдив, уелнес център орфей пловдив

Информация

Пловдив Тех Парк АДПловдив Тех Парк АД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания със седалище град Пловдив. 

 

Учредена през 1980 год. като Държавна фирма Оптични технологии, с обхват на дейност производство на високотехнологични мощни лазерни системи за рязане на метали и други конструктивни материал.

 

Налага се като основен производител в Източна Европа, като до 2012 г. са произведени над 600 системи, реализирани главно на пазарите в Източна Европа и Близкия изток. Високо техническо ниво на продукцията помага за износа във Великобритания, Франция, Италия и Израел.

 

През 1986 год. е усвоено производството на съоръжения за пречистване на битови и индустриални отпадни води, но в резултат на политико-икономическите промени в Източна Европа и свиването на пазарите в периода 1991 - 1996 год., производството намалява.

 

Дружеството е приватизирано през 1997 год. и става публично акционерно дружество със 100% частен капитал под името Оптела - Оптични технологии АД. Новите собственици запазват профила на технология и производство и с правилно насочена политика на инвестиции, маркетинг и управление, успяват да стабилизират дружеството, вървръщайки част от изгубените пазари.

 

Възобновени се дългогодишните контактите с Руската академия на науките в областта на лазерните технологии и производство на нови модерни, усъвършенствани системи. Вследствие на това сътрудничество са произведени системи за рязане и гравиране с твърдотелни и газови лазери, както и терапевтични лазери. Съвместно с Руската академия на науките, учени от БАН и цяла Европа в България се провежда ежегодно Конференция за лазери и лазерни технологии. Създадена е и Лабораторията по лазерна безопасност.

 

През 1998 год. Оптела - Оптични технологии АД е сертифицирана по Стандарта за качество ISO 9001.


След 2010 год. противодействайки на глобалната икономическа криза започва разнообразяване на производството и окрупняване, чрез присъединяването на няколко машиностроителни фирми към Оптела - Оптични технологии АД. Капиталът на дружеството е увеличен.

 

От 2015 год. дейността на дружеството е преориентирана към различни сфери, включващи новите ИТ технологии, високотехнологични услуги, електронна търговия и други.

 

За да се утвърдят новите направления и за да се намерят партньори в тяхното развитие, през 2016 год. Дружеството е преименувано в Тех парк Оптела АД - собственик на Технологичния парк. Обхватът на разширяване включва дейностите по високотехнологично обучение, споделено работно пространство, стартъп програми, реализиране на проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет, уникална иновационна среда, бизнес инкубатор и други.

 

Тех парк Оптела АД е първият предприемачески технологичен парк в България, чиято основна цел е да увеличи богатството на своята общност, като популяризира културата на иноконкурентоспособността на свързаните предприятия.

 

На 02.01.2020 г. дружеството е преименувано на Пловдив Тех Парк АД с предмета на дейност: Изграждане и развитие на среда за високотехнологично образование и трансфер в областта на информатиката и компютърните науки; споделено работно пространство, стартъп програми, бизнес инкубатор и акселератор, проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет; лазерни и оптични технологии; музей на технологиите; онлайн търговия, онлайн курсове; комплексни автосервизни услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина. Във връзка с приетите изменения на наименованието и предмета на дейност е вписан и новият устав на дружеството.

 

Контакти

Пловдив Тех Парк АД

Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Вълко Шопов № 14
080090011
0882933561