BGRegistar.com

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

Информация

 

Пловдивски университет Паисий Хилендарски предлага нова опция за кандидатстване за обучение в него. Системата позволява кандидатстването да се случва онлайн. Тази опция осигурява възможност за напълно автоматично кандидатстване за предварителната и за редовната кандидатстудентска кампания.

 

ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ

(16.06. - 30.06.2015 г.)


Контактни данни за информация за кандидат-студенти:

Тел.: 032261303

E-mail: ztaneva@uni-plovdiv.bg

 

Срокът за подаване на документи е от 16.06.2015г. До 02.07.2015 г. В датите се включват почивните дни – събота и неделя.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2015 г.:


- География на България - 05.07.2015г.
- Биология - 05.07.2015г.
- Теология – устен – 07.07.2015г.
- Български език -06.07.2015г.
- Английски език -07.07.2015г.
- Химия -07.07.2015г.
- История на България -08.07.2015г.
- Информатика – 08.07.2015г.
- Комплексен изпит по физическо възпитание -07-08.07.2015г.
- Психология -09.07.2015г.
- Френски език -09.07.2015г.
- Тест със събеседване по физика -09.07.2015г.
- Математика -10.07.2015г.
- Испански език -10.07.2015г.
- Немски език -11.07.2015г.
- Новогръцки език - 11.07.2015г.
- Музика -11.07.2015г.
- Изобразително изкуство -11.07.2015г.

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се провеждат, както следва:
- Първи кръг -14.09.2015г.
- Втори кръг -15.09.2015г.
- Трети кръг -16.09.2015г.

Всички изпити са с начален час 09:00 часа.

Необходимата информация за имената, сградите, залите за провеждане на изпитите, можете да откриете на сайта на Университета.


Един ден преди изпита кандидатът е длъжен да провери в коя сграда и в коя зала е разпределен да се яви – разпределението се обявява пред Ректората на университета и в интернет.

Всички кандидат-студенти трябва да бъдат на указаните места за провеждане на конкретен изпит, минимум 30 мин по-рано от началото му.

Кандидатстващите трябва да носят на всеки изпит личния си документ за самоличност и компютърна разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.


Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се провежда по следния график:

- от 16.06.2015г. До 02.07.2015г. – при подаване на документи в Пловдив
- по време на провеждане на кандидатстудентските изпити през месец юли – от 14.00 до 17.00 часа в Ректората на университета:, намиращ се на адрес: гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 24

Документите за кандидатстване на завършилите средно образование се подават в датите – 16.06.2015г.-02.07.2015г. (вкл. в дните събота и неделя)

Документите за записване на приетите студенти са следните:

- оригинал на диплома за завършено средно образование
- удостоверение от районното психистрични диспансерно заведение по постоянен адрес на местоживеене на студента
- 4 броя снимки във формат 3,5-4,5 см
- ксерокопие на лична карта и лична карта оригинал, която се връща на кандидата след проверка
- квитанция за заплатена семестриална такса за обучение
- пакет докумети за записване на нови студенти – студентска книжка, именници, уверения – по образец на ПУ, ЗАКУПЕНИ САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ НА СГРАДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА – Ректорат и Нова сграда.

Обучение

Биологически факултет

- Биология и английски език - бакалавър
- Биология и химия - бакалавър
Философско-исторически факултет
- Социална антропология – бакалавър
- Философия – бакалавър
Филологически факултет
- Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия – бакалавър
- Сла­вян­ска фи­ло­ло­гия – Чеш­ки език, Пол­ски език, Сръб­ски и хърватски eзик – бакалавър
Физически факултет
- Телекомуникационни и информационни системи - бакалавър
- Физика с информационни технологии - бакалавър
Факултет Математика и Информатика
- Приложна математика - бакалавър
- Софтуерни технологии и дизайн - бакалавър
Химически факултет
- Химия - бакалавър
- Компютърна химия - бакалавър
Факултет Икономически и Социални науки
- Макроикономика - бакалавър
- Международни икономически отношения - бакалавър
Педагогически факултет
- Специална педагогика - бакалавър
- Педагогика - бакалавър
- Начална училищна педагогика и чужд език - бакалавър
Юридически факултет
- Право

 

Подробна информация за специалностите в образователно-квалификационни и научни степени можете да видите на линковете по-долу:

БАКАЛАВЪР

MАГИСТЪР

ДОКТОР

 

Контакти

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСК

Пловдив, ул. Цар Асен № 24
032261261, 032261303