BGRegistar.com

Пехливанов инженеринг ООД - Услуги

Услуги

лик липгей лабораторни анализи

 

Посредством иновации в работата и лоялност към клиенти и партньори, Пехливанов Инженеринг ООД е сред водещите компании на българския пазар.

 

пехливанов лаборатрни изследвания

 


Лицензираната лаборатория на компанията ЛИК ЛИПГЕИ предоставя следните услуги:

 

 • Изпитване на атмосферен въздух – емисии и имисии;
 • Извършване на паралелни измервания за осигуряване на качеството на автоматични станции за непрекъснато измерване по процедури QAL 2 (ниво на качество 2) и AST (годишни надзорни изпитвания) по БДС EN 14181 за приложими характеристики за изпитване от обхвата на акредитация за емисии, съгласно изискванията на СД CEN/TS 15675 и БДС EN 15259;
 • Изпитване на води, почви и отпадъци;
 • Изпитване на шум;
 • Вземане на проби от въздух, води, почви и отпадъци;
 • Калибриране на газанализатори;
 • Калибриране на прахомери при непрекъснато измерване на газове - имисии и емисии;
 • Калибриране на разходомери при непрекъснато измерване на газове;
 • Калибриране на дебитомери при непрекъснато измерване на газове;
 • Калибриране на влагомери;
 • Калибриране на средства за измерване на температура:
  - Цифрови термометри;
  - Съпротивителни преобразователи на температура;
  - Термоелектрични преобразователи на температура (термодвойки).

 п4ехливанов инженеринг изследване на почви

 

През 2017 г. лабораторията получи преакредитация и разширение на обхвата.

 

ЛИК ЛИПГЕИ е единствената лаборатория в страната, която е акредитирана да извършва паралелни измервания за осигуряване на качеството на автоматични станции за непрекъснато измерване по процедури QAL 2 (ниво на качество 2) и AST (годишни надзорни изпитвания) по БДС EN 14181 за приложими характеристики за изпитване от обхвата на акредитация за емисии, съгласно изискванията на СД CEN/TS 15675 и БДС EN 15259.

 

Контакти

ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, ул. Мърфи 11
029463095
0888956536, 0887895254