BGRegistar.com

Пехливанов инженеринг ООД

Информация

Информация

пехливанов инженеринг софия

 

Пехливанов Инженеринг ООД е българска компания, учредена през 1991 год. със седалище град София.


Динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, специализирана в комплексно проучване, изследване, проектиране, доставка и въвеждане в експлоатация на екологични обекти, както и екологични оценки и експертизи.


Лицензираната лаборатория за изпитване и калибриране на прахо-газови емисии и имисии ЛИК ЛИПГЕИ е независимо звено в структурата на компанията, акредитирана по международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.


От основаването си до днес, Пехливанов Инженеринг е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранш, извършвайки лабораторни анализи, оценки и експертизи, базирайки се в своята дейност на принципите за безпристрастност и независимост.


Радва се на добър авторитет, отворена за ново сътрудничество, в което да вложи придобития опит, грижа и компетентност.

 

Пехливанов Инженеринг предлага и обучение на експлоатационен персонал.


През 2017 г. ЛИК ЛИПГЕИ получи преакредитация и разширение на обхвата – Заповед № А 245/30.06.2017 г. на ИА БСА.


ЛИК ЛИПГЕИ е единствената лаборатория в страната, която е акредитирана да извършва паралелни измервания за осигуряване на качеството на автоматични станции за непрекъснато измерване по процедури QAL 2 (ниво на качество 2) и AST (годишни надзорни изпитвания) по БДС EN 14181 за приложими характеристики за изпитване от обхвата на акредитация за емисии, съгласно изискванията на СД CEN/TS 15675 и БДС EN 15259. Разполага с модерна апаратура, аналог на съвременните европейски лаборатории.


В политиката по качество са изложени принципите, които се спазват от лабораторията при извършване на изпитване и калибриране.


Екипът, зает в дружеството се състои от квалифицирани служители и специалисти, които се характеризират с висок професионализъм и компетентност.


Прецизност, високо качество, лоялност и коректност са запазена марка в работата на Пехливанов Инженеринг ООД.

 

Компанията се представлява от Проф. д-р инж. Коста Пехливанов в качеството на Управител.

 

За повече информация, моля потърсете ни на посочените координати.

 

Контакти

ПЕХЛИВАНОВ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД

София, ул. Мърфи 11
029463095
0888956536, 0887895254