BGRegistar.com

ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ

Информация

ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ

ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ ПОПОВ ЕООД е фирма със седалище град София, бул. Христо Ботев 77 А, ет. 3.

 

Създадена през 1991 година с основна дейност диагностика и управление на човешките ресурси, квалификационно - консултантска, проектантска и издателска дейност.

 

Специализирана фирма, организираща и провеждаща на обучаващи и квалификационно - консултантски семинари и семинари-практикуми в други страни по актуални проблеми на счетоводството, данъците, социалното, пенсионното и здравното осигуряване, здравен мениджмънт, управлението на персонала, по Закона за обществените поръчки, Закона за устройството на територията, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Международни счетоводни стандарти и други.

 

Развивайки дейността си Персонал Консулт Попов оказва методическа помощ на счетоводители, юристи, мениджъри, специалисти по персонала и управители.

 

Фирмата провежда квалификационно-консултантски семинари в София и в различни градове на страната.

 

Провежда и семинари-практикуми по целия свят - Франция, САЩ, Русия, Финландия, Португалия, Израел, Гърция, Македония, Мексико, Мароко, Египет, Сингапур, Малайзия, Австралия и много други страни.


ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ ПОПОВ ЕООД е фирма с дългогодишен опит в организирането и провеждането на квалификационни курсове, семинари и конференции в областта на управлението на човешките ресурси, усвояването на средствата от европейските фондове, проекти, обществени поръчки и други, които се провеждат както в страната, така и извън нея.

 

Фирмата е с над двадесетгодишен опит в издаването на специализирана литература по счетоводство, управление на човешките ресурси, здравен мениджмънт и други.

 

УСЛУГИ

ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ ПОПОВ ЕООД :

 

  • Организира и провежда обучения - счетоводство, човешки ресурси, мениджмънт, социални дейности, проекти, обществени поръчки, туризъм.

 

  • Изпълнение на обществени поръчки - организиране на информационни кампании, логистика на събития, управление на проекти и други.

 

  • Издателска дейност - сп. „Човешки ресурси”, сп. „Фондове Програми Проекти”, сп. „Справочник на счетоводителя”, специализирана литература.

 

  • Работа по проекти и обществени поръчки, финансирани със средства по оперативните програми.

 

  • Туроператорска и турагентска дейност.

 

  • Като приемаща организация, фирмата предоставя услуги по настаняване в хотел, трансфер от и до летище, вътрешен транспорт, езикови курсове, работно място, наставничество, културна програма, туристическа програма, издаване на сертификат.

 

Контакти

ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ

София, бул. Христо Ботев 77 А, ет. 3
029311802, 029312400, 029312200
0888705325, 0887411549
029311802