BGRegistar.com

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД

Информация

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД

Пенсионноосигурителна компания Съгласие е създадена през 1995 година със седалище град София.

 

През 1996 година компанията е един от учредителите на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

 

За периода 1998 - 1999 година Пенсионноосигурителна компания Съгласие активно участва в разглеждането на проекта за специален закон за доброволно пенсионно осигуряване.

 

През 1999 година Народното събрание прие Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който регламентира дейността на пенсионноосигурителните дружества.

 

През 2000 година Пенсионноосигурителна компания Съгласие АД получи лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

 

За периода 2000 - 2012 година компанията изгради мрежа от осигурителни посредници.

 

Развитието на дейността по допълнително пенсионно осигуряване, осъществявана от ПОК Съгласие АД, може да се илюстрира посредством динамиката на нетните активи на фондовете, управлявани от Компанията, и нарастването на броя на осигурените лица през годините. 

 

С осемнадесетгодишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване компанията спечели своя имидж на дългогодишен и сигурен партньор в сферата на пенсионното осигуряване и бележи непрестанно развитие в своята дейност.

 

Политиката, която води мениджърският екип, доказа правилната посока, като това се отрази и върху постигнатите резултати.

 

Понастоящем за компанията работят 134 служители и над 5000 осигурителни посредника в цялата страна.

 

Основен акционер е Химимпорт АД, което е измежду дружествата с най - голяма пазарна капитализация на Българската фондова борса - София. 

 

Компанията има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Милен Марков - Главен изпълнителен директор, Иванка Данева и Анатолий Величков - iзпълнителни директори.

 

Клиентите на ПОК Съгласие АД се обслужват в четиридесет и пет офиса на територията на цялата страна.

Контакти

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ АД

София, бул. Тодор Александров № 141
028164565, 029885792, 028164578, 090032121
0886383308, 0885066131, 0884877323, 0884188816