BGRegistar.com

ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ

Информация

ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ

Професионална гимназия по механотехника Проф. Цветан Лазаров се намира в град Пловдив. То е училище с 60 годишна история в професионалното обучение, което разполага с богата материално-техническа база. Изградени са специализирани кабинети, работилници и лаборатории с модерно оборудване за обучение по отделните специалности. Днес Професионалната гимназия по механотехника  Проф. Цв. Лазаров е единственото училище в страната за подготовка по специалностите Експлоатация и ремонт на летателни апарати и Експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна техника и едно от трите учебни заведения, обучаващи по специалността Художествени изделия от метал. След завършване на средното си образувание за питомците на гимназията е предвиден  20% от приема в авиационните специалности в Технически университет София, Филиал Пловдив. 

Контакти

ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ

Пловдив, ул. Братя Бъкстон 71 А