BGRegistar.com

П А Л-БГ ЕООД

Информация

пал бг еоодП.А.Л. - БГ ЕООД е фирма, основана през 1992 година, развиваща своята дейност в сферата на производството на висококачествени рибни продукти.

 

 

Компанията разполага със сосбтвено рибопреработвателно предприятие, което е разположено в Родопите.

 

 

Предприятието е един от най-големите развъдници на дъгова пъстърва в страната ни.

 

 

Рибовъдните басейни, на дружеството, заемат площ от 13 800 кв. м и са с капацитет за производство на жива риба до 1000 т.

 

 

В своето производство, на риба и рибни продукти, слуйжителите на предприятието прилагат сигурни класически и съвременни технологии. Те отговарят на най-новите тенденции и изисквания за норми и стандарти на ЕС.

 

 

Предприятието за преработка на риба П.А.Л. - БГ ЕООД е изградено в съответствие с всички изкисквания и нормативнидокументи за Безопасни условия на труд.

 

 


В процеса на работа, П.А.Л. - БГ ЕООД, прилага изготвени програми за добри производствени и хигиенни практики. Предприятието разполага с внедрена система за контрол и управление на безопасността на храни и напитки – НАССР.

 

 

Други сертификати, които притежава компаията са: От 2012-BRC, а от януари 2014 година, предприятието е сертифицирано по IFS Food version 6 със много висок резултат при одита.

 

 

Фабриката на дружеството е оборудвана с биологическа пречиствателна станция.

 

 

Предприятие за преработка на риба ПАЛ-БГ


Адрес: с.Беден

 


Тел.:030412630

 


Факс:030414931

 

 

Контакти

П А Л-БГ ЕООД

София, ул. Бадемова гора № 11
029581496, 029581063, 029581063
029581868