BGRegistar.com

ОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

Информация

ОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

ОУ “ Св.Паисий Хилендарски“ е основано през 1886 година и е приемник на първото класно училище в града. Училището разполага с основно ремонтирана, санирана и е обезопасена материално–техническата база, охранителна система с постоянно външно и вътрешно видеонаблюдение. В учебното заведение има 26 класни стаи, 2 компютърни кабинета и модерен физкултурен салон, стол и с бюфет, които предлагат пресни и здравословни закуски и обяд на нашите ученици.  ОУ  Св.Паисий Хилендарски е продължител на най- добрите традиции в образованието. Училището има високи постижения на учениците на общинско, областно и национално ниво в различни области на науката, художественото творчество и в спорта. Осъществява чуждоезиково обучение по английски и руски език. Към училището функционират мажоретен ансамбъл и детски хор, баскетболен и футболен отбор. В часовете по ЗИП и СИП- учениците допълнително усвояват знания по математика, български език и литература, английски език.  За учениците от I-IV и V-VIII клас функционират ПИГ. Разполага с модерни бани, фитнес център, оборудван с необходимите спортни съоръжения. Той е важен притегателен център за активен спорт през цялата година не само за нашите ученици, но и за провеждането на важни градски и други спортни мероприятия и състезания. У ”Св.Паисий Хилендарски” – гр. Елхово се стреми да обучава и възпитава своите ученици в дух на съвременните тенденции на приложимост на знанията в живота и изграждане на общочовешките демократични ценности на личността.

Контакти

ОУ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

Елхово, ул.Асен Златаров 15