BGRegistar.com

Оскар - ЕЛ ЕООД - Дейност

Дейност

Оскар Ел Божурище

 

Оскар - ЕЛ ЕООД e компания, изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша, поемайки дългия път към успеха.


Работи за своите клиенти, като залага на високо - технологичното производство.


Стреми да отговори на търсенето на българския потребител и максимално да го улесни, предлагайки решения за всеки бизнес.

 

ИНЖЕНЕРИНГ

В отговор на нуждите на пазара за комплексни решения звено Инженеринг успешно реализира проекти покриващи целия спектър от инженерингови услуги:

 

 • Предварителни проучвания и бюджетни оценки
 • Проектиране и разработване на проектна документация – идейни проекти, технически и работни проекти
 • Управление на проекти – управление на документацията и производството на електротабла; управление на договорите и риска
 • Изработка и съгласуване на екзекутивна документация
 • Фабрично-заводски изпитания (FAT) на електротабла и комплексни системи
 • Пуск и настройка на съоръжения и инсталации
 • Поддръжка – гаранционна и извънгаранционна
 • Дистанционна (On-line) поддръжка

 

Оскар Ел Божурище

 

ТАБЛОПРОИЗВОДСТВО

 

Проектиране и изработка на електрически табла за захранване, управление и автоматизация на различни технологични процеси в промишлени обекти.

 

Табла за електрозахранване

 

 • Главни Разпределителни Табла (Ri4Power, Prisma P, e-Power) с форма на сегрегация 1-4
 • Разпределителни Табла (ISV, Prisma G, TwinLine)
 • Табла за Осветление
 • Ремонтни табла


Табла за управление и контрол

 

 • Табла за централизирани (PLC) и децентрализирани (Marshaling) системи за автоматизация
 • Мотор Контрол Център (МСС) табла
 • Табла за управление и защита на електрозадвижвания (VFD и Simocode)
 • Контролни табла и табла вторична комутация
 • Пултове за управление

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ


Внедряване на системи за автоматизация на производствените процеси в обекти от различни промишлени отрасли: Цветната и черна металургия, Минната промишленост, Енергетиката, Машиностроене, Хранително-вкусова, Пречиствателни станции за питейни и отпадни води и др.


Осигурява на своите клиенти:

 

 • Разработка и проектиране
 • Конфигуриране и приложно програмиране на PLC и SCADA системи
 • Системи за енергиен мениджмънт.
 • Пуск и настройка
 • Изграждане на комуникационни инсталации - Modbus, Profibus, Ethernet, оптични трасета
 • Експлоатационна документация
 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка
 • Онлайн диагностика и наблюдение

 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ


Пълна гама от услуги, свързани с изграждане на електроинсталации на сгради и съоръжения. Компанията е с над 25-годишен опит  в изграждането на електроинсталации в отрасли: Металургия, Машиностроене, Енергетика, Пречиствателни станции за питейни и отпадни води.

 

Предлага изграждането на обекти „под ключ“ включващи:

 

 • проектиране на електро инсталации
 • програмно обезпечаване
 • изграждане на силови, осветителни и заземителни инсталации
 • монтаж на електротабла
 • монтаж на КИП апаратура
 • пускане на обекти
 • изготвяне на експлоатационна документация

 

Екипът от специалисти притежават необходимите сертификати за извършваните дейности, включително ATEX.

 

Контакти

ОСКАР - ЕЛ ЕООД

Божурище, Европейски път 88
029624693, 029624365
029624238