BGRegistar.com

Оскар - ЕЛ ЕООД

Информация

ОСКАР - ЕЛ ЕООД

 

Оскар - ЕЛ ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирена компания, основана през 2000 година със седалище град София. Правоприемник на създадената през 1992 година фирма ЕТ Елена Минчева, работеща главно в областта на автоматизацията на металорежещите машини и технологичните процеси в машиностроенето.

 

Специализирана в областта на електрозахранването, автоматизацията, управлението и контрола на технологичните процеси в промишления, електроенергийния и водния сектор.

 

Фирмата е с опит в изграждането на различни промишлени обекти за цветната и черна металургия, минната промишленост, текстилната промишленост, енергетиката, машиностроенето, дървопреработването и други.

 

През годините фирмата се развива в три основни направления - инженеринг, производство на електрически табла, електpо - монтажни и инсталационни дейности на нови и съществуващи обекти.

 

Днес Оскар - ЕЛ ЕООД се занимава с широк обхват на дейност :


Разработва и внедрява инженерни проекти за автоматизация, електрозадвижване, управление, КИП и А на производствени процеси.


Осигурява програмно обезпечаване на технологичните процеси.


Конструира технологични детайли и възли.

 

Проектира, изработва, монтира и извършва пусково - наладъчни работи на електрически табла, разпределителни табла СН и НН, табла за управление и автоматизация.

 

Проектира, изработва, и монтира измервателни табла, контролни табла, табла за електрозахранване на силови и осветителни уредби, табла за вторична комутация, призма табла и други.

 

Изгражда изцяло електроинсталации в нови обекти.

 

Проектира, изработва, монтира и извършва пусково - наладъчни работи на електрически табла, разпределителни табла СН и НН, табла за управление и автоматизация, измервателни табла, контролни табла, табла за електрозахранване на силови и осветителни уредби, табла за вторична комутация, призма табла и други.
Изгражда изцяло електроинсталации в нови обекти.


Изпълнява електроинсталационни и монтажни работи при ремонт и модернизация на съществуващи уредби и съоръжения.


Поддържа, извършва ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения - мостови и козлови кранове и електротелфери.


За времето на своето съществуване, Оскар - ЕЛ ЕООД се е утвърдила със своята отговорност, коректност и прецизност на работа, извоювала доверието на своите партньори и клиенти, както и уважението на конкурентите си.


Предлага цялостна разработка на проекти, изпълнение и контрол с гаранция за високо качество.


През 2008 година Оскар - ЕЛ ЕООД се нарежда сред стоте най - динамично развиващи се фирми в България, според класацията - Капитал 100, в резултат на заемащата лидерка позиция в областта на автоматизацията и електроуправлението.


Оскар - ЕЛ ЕООД е българска фирма на европейско ниво със защитена търговска марка на общоевропейския пазар. Сертифицирана е по стандартите ISO 9001/2008 и OHSAS 18001.


Член е на Българската търговско-промишлена палата, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в България.

 

Контакти

Оскар - ЕЛ ЕООД

Божурище, Европейски път 88
029624693, 029624365
029624238