BGRegistar.com

Орика Мед България АД - Продукти и Услуги

orica med bulgaria, взривни вещества за гражданския сектор, взривни вещества и иницииращи системи, взривни вещества при добив на полезни изкопаеми, доставчик на търговски експлозиви панагюрище, зареждане с взривни вещества на сондажи в кариери, зареждане с взривни вещества на сондажи в мини, зарядни системи орика, иницииращи системи за гражданска употреба, иницииращи системи орика, иницииращи системи панагюрище, компания с утвърден имидж пазарджик, лидер в индустрията за електронни взривни системи, лидер в областта на взривните вещества, механизирано зареждане с взривни вещества, най големият производител на взривни вещества, орика мед българия ад, орика мед българия ад панагюрище, орика мед българия панагюрище, орика мед панагюрище, препоръчан производител на взривни вещества, препоръчана фирма за взривни вещества, проектиране и извършване на взривни работи, производител на взривни вещества пазарджик, технически услуги по извършване на взривни работи, технически услуги по пробивно взривни работи, технически услуги по проектиране на взривни работи, фирма за взривни вещества панагрище, фирма производител на взривни вещества, широка гама пакетирани експлозиви

Продукти и Услуги

Орика Мед България е един от най-големите производители на взривни вещества използвани при добива на полезни изкопаеми, в строителството на пътища, в металургията, както и за разрушаване на стари сгради. Компанията е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Предлага на своите клиенти:


Зарядни системи Орика - за извършване на взривни работи в най-трудните условия с продукти, използвани в мини, кариери и строителната промишленост.
Енергията на зарядните системи на Орика може да бъде адаптирана към различни специфични условия, при доставяне с мобилните производствени единици (MMU™) на Орика и директно зареждане във взривните сондажи.

 

Орика осигурява Система за технически услуги по проектиране и извършване на взривни работи. Предлага комплексни услуги, с цел адаптация на технологиите към индивидуалните условия на всяка площадка.


Прилагайки иновационни технологии и световен опит, Орика осигурява решения, които спомагат за повишаване на конкурентноспособността и снижаване разходите за пробивно-взривни работи.


Иницииращи системи Орика - пълен набор от продукти за иницииране на взривни вещества - конвенционални електрически, не-електрически детонатори; детониращи шнурове и бустери; всички необходими аксесоари за извършване на взривни работи. Продуктите са напълно съвместими с взривните вещества и зарядните системи на Орика.

 

Пакетирани експлозиви - широка гама пакетирани експлозиви и НГ- взривни вещества динамити за минната, кариерната и строителната индустрии. Проектирани за широк диапазон на приложение на открито, в подземни условия, за прокарване на тунели и за взривяване при събаряне. От меки, през пластични до най-твърди скали.

 

Електронни взривни системи значително повишават производителността чрез: подобряване на фрагментацията, оформяне на взривения куп, управление на вибрациите, по-големи взривове, добри откоси и забои, редуциране на надвземането, щети и нарушаване на основата.


Посредством Електронни взривни системи Орика задоволява нуждите на клиенти от подземните и открити рудници, гражданското тунелно взривяване, кариерите и строителството.

 

Орика осигурява пълен пакет от технически услуги за правилна употреба на предлаганите продукти в различни условия в Европа, Средния Изток, Африка и ОНД.

 

Контакти

ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ АД

Панагюрище, ул. Георги Бенковски 20
034408410
034408418