BGRegistar.com

Орика Мед България АД - Продукти и Услуги

Продукти и Услуги

Орика Мед България е един от най-големите производители на взривни вещества използвани при добива на полезни изкопаеми, в строителството на пътища, в металургията, както и за разрушаване на стари сгради. Компанията е изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Предлага на своите клиенти:


Зарядни системи Орика - за извършване на взривни работи в най-трудните условия с продукти, използвани в мини, кариери и строителната промишленост.
Енергията на зарядните системи на Орика може да бъде адаптирана към различни специфични условия, при доставяне с мобилните производствени единици (MMU™) на Орика и директно зареждане във взривните сондажи.

 

Орика осигурява Система за технически услуги по проектиране и извършване на взривни работи. Предлага комплексни услуги, с цел адаптация на технологиите към индивидуалните условия на всяка площадка.


Прилагайки иновационни технологии и световен опит, Орика осигурява решения, които спомагат за повишаване на конкурентноспособността и снижаване разходите за пробивно-взривни работи.


Иницииращи системи Орика - пълен набор от продукти за иницииране на взривни вещества - конвенционални електрически, не-електрически детонатори; детониращи шнурове и бустери; всички необходими аксесоари за извършване на взривни работи. Продуктите са напълно съвместими с взривните вещества и зарядните системи на Орика.

 

Пакетирани експлозиви - широка гама пакетирани експлозиви и НГ- взривни вещества динамити за минната, кариерната и строителната индустрии. Проектирани за широк диапазон на приложение на открито, в подземни условия, за прокарване на тунели и за взривяване при събаряне. От меки, през пластични до най-твърди скали.

 

Електронни взривни системи значително повишават производителността чрез: подобряване на фрагментацията, оформяне на взривения куп, управление на вибрациите, по-големи взривове, добри откоси и забои, редуциране на надвземането, щети и нарушаване на основата.


Посредством Електронни взривни системи Орика задоволява нуждите на клиенти от подземните и открити рудници, гражданското тунелно взривяване, кариерите и строителството.

 

Орика осигурява пълен пакет от технически услуги за правилна употреба на предлаганите продукти в различни условия в Европа, Средния Изток, Африка и ОНД.

 

Контакти

ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ АД

Панагюрище, ул. Георги Бенковски 20
034408410
034408418