BGRegistar.com

Орика Мед България АД

Информация

Информация

Орика Мед България АД - ПанагюрищеОрика Мед България АД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания със седалище град Панагюрище.


Учреденото през 1997 год. смесено дружество е с българско и чуждестранно участие под името Дино НитроМед АД, днес вече Орика Мед България.

 

Създаденият консорциум е собственост на Асарел - Медет АД и международния концерн ОРИКА най - големият доставчик на търговски експлозиви и системи за взривяване на минните и инфраструктурните пазари, глобален лидер в крепежните системи за минни и тунелни работи, водещ доставчик на натриев цианид за извличане на злато.


Обхватът на дейност на Орика Мед България АД включва производство, съхранение и търговия с взривни вещества и иницииращи системи за гражданска употреба.


Компанията се е наложила и утвърдила, посредством високото качество в своята работа, изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша.


Орика Мед България АД е един от най - големите производители на взривни вещества за гражданския сектор на Балканите. Производството включва около 1 млн. детонатора годишно, предназначени за минната и строителната индустрия, изнасяни в страните от ЕС и в някои африкански държави.

 

Част от продукцията се реализира на българския и балканските пазари. Взривни вещества се използват при добив на полезни изкопаеми, в строителството на пътища, в металургията, както и за разрушаване на стари сгради.


В компанията работи екип от квалифицирани кадри, химици и инженери със специалност минно дело.


Прецизност, високо качество, лоялност и коректност са запазена марка в работата на Орика Мед България АД.

 

Дружеството се представлява от инж. Нейко Узунов в качеството на Изпълнителен директор.

Контакти

ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ АД

Панагюрище, ул. Георги Бенковски 20
034408410
034408418