BGRegistar.com

ОПТЕЛА АД - Контакти

Контакти

Контакти

Главен Изпълнителен

Директор:

 

Петър Троплев                                                                     

Тел.: +359 32 620 189                                             

GSM: 0882 933 402                                                    

E-mail: office.optela@gmail.com

( Офис Пловдив )                                                                                                                               
Факс : +359 32 620 248        

 

 

Изпълнителен Директор:

 

инж. Петър Стайков

Тел.: +359 32 620 189

GSM: 0882 933 450

E-mail: office.optela@gmail.com

( Офис Пловдив )  

Факс : +359 32 620 248

 

 

Търговски Директор:


Тихомир Тодоров


Тел.: + 359 32 635 232


GSM: 0882 933 404

E-mail: office.optela@gmail.com

( Офис Пловдив )  

Факс : +359 32 620 248

 

 

Изп. Директор
Металорежещи машини:


инж. Огнян Бояджиев


Тел.: +359 34 443 477
GSM: 0882 933 460
E-mail: office@metalik.cok
( Офис Пазарджик )
Факс : +359 34 445 294

 

 

Директор Маркетинг:


Енчо Чолаков


Тел.: +359 34 990 635
GSM: 0882 933 444
E-mail: marketing@metalik.com
( Маркетинг Пазарджик )
Факс : +359 34 445 294
Факс : +359 34 990 635

 

 

Директор Автосервизи:

Костадин Димитров

GSM: 0884 456 669
0882 933 490

 

 


Директор за връзка
с инвеститорите:


Огнян Дечев

GSM : +359 882 933 525

 

 

Контакти

ОПТЕЛА АД

Пловдив, ул. Проф. Цветан Лазаров 1, п. к. 199
032620189