BGRegistar.com

Омега-Б-Г ООД - Услуги

Услуги

Охранителна компания Омега - Б - Г София

 

Омега-Б-Г ЕООД е охранителна компания, изградила сериозен имидж на база солидния си опит в бранша. Предлага пълна гама услуги:

 

- Физическа охрана на обект - осъществяване на въоръжена или невъоръжена физическа защита на обекти и имущество на клиента, чрез съгласувани и утвърдени от него охранителни стационарни и подвижни постове, обходи по предварително начертани маршрути и трасета, при необходимост и чрез автопатрули.


- Охрана със сигнално-охранителна техника - осъществяване на непрекъснато наблюдение, мониторинг и контрол на охраняваните обекти и действията на охранителите.


- Охрана за мероприятия - осигуряване на спокойствие и ред при провеждане на обществени културно-масови мероприятия /на открито и на закрито/- спортни и бизнес срещи, концерти, събори, фестивали и др.

 

- Вътрешна охрана/екскорт - осигуряване високопрофесионална защита на ВИП-персони при провеждане на масови мероприятия-конгреси, конференции и др.

 

- Охрана на юридически лица и тяхното имущество.

 


- Лична охрана на физически лица.

 


- Изготвяне  на  анализи  и   консултации  относно  потребностите от охрана, начина на организацията  и обезопасяването на обектите с превантивна цел.

 


- Професионални детективски услуги, съобразно действащото законодателство на РБългария.

 


- Издирване на лица и фирми.

 


- Специализирани консултации за бизнес-партньори, с които сте или желаете да установите делови отношения.

 


В зависимост от конкретната оперативна и фактическа обстановка, пасивната охрана – огради, осветление, бариери и други, фирмата осигурява:

 


- Физическа охрана с квалифицирани въоръжени или не въоръжени охранителни работници.

 


- Техническо обезпечаване на уязвимите и особено важните помещения.

 


- Оперативно – техническо обезпечаване.

 


- Получаване на изпреварваща оперативна информация, с цел предотвратяване и  пресичане на евентуални престъпления в обекта и надеждна защита на  икономическите интереси на клиентите.

 


- Инкасова дейност.

Контакти

Омега-Б-Г ЕООД

София, бул. Ботевградско шосе, бл. 3, вх. А, ап.5
029452254
0885398090, 0879250923
029454750