BGRegistar.com

Омега-Б-Г ООД

Информация

Охранителна компания Омега - Б- Г София

Омега-Б-Г ЕООД е съвременна, пазарно ориентирана компания, чиято дейност е насочена в сферата на охраната и охранителните услуги.

 

Стреми се да отговори на търсенето на българския потребител и максимално да го улесни, предлагайки решения за всеки бизнес.

 

Притежава лиценз за извършване на охранителна дейност №2/31.03.2004 г., издаден от Министерството на вътрешните работи. Лицензът важи на територията на цяла България.

 

Предлага въоръжена и невъоръжена физическа охрана на сгради и обекти, фирмени структури, банкови и финансови институции, учреждения, търговски обекти, имущество на граждани, масови мероприятия, лична охрана на лица от сферата на търговията, политиката и шоубизнеса.


Омега-Б-Г ЕООД е сред основателите на Асоциацията на Лицата и Сдруженията, Извършащи Частна Охранителна Дейност – НАЛСИЧОД. Компанията е нейн член и притежава удостоверение със сертификат №00026/20.12.2001 година.


Извършваната от фирмата дейност е основана изцяло на действащото законодателсто в РБългария.


Омега-Б-Г ЕООД е една от първите у нас, предлагаща частна инкасова дейност.


Служителите, заети във фирмата, са професионално подготвени - специалисти и охранители. Част от тях са бивши служители на МВР и МО и разполагат със собствено огнестрелно оръжие.


Омега-Б-Г ЕООД носи отговорност за евентуални нанесени щети в резултат на противозаконно посегателство нас обекта под охрана и при доказана вина на охранителите.

 

Охранителната фирма има собствен автомобилен парк и разполага със средства за непрекъсната радиовръзка.


Служителите разполагат със собствени униформи, осигурени са необходимите им екипировка и помощни средства - електрошокови палки, белезници и други.

 

Дейността на компанията е съобразена с критериите, които са заложени в закона за Частната охранителна дейност в РБългария. Охранителните екипи биват предварително селектирани след успешно преминаване на подготвителни занятия, свързани със съответните отговорности.

 

Компютърната система, с която работи охранителната компания е автоматична, което дава възможност да контролира, обработва и архивира всички получавани сигнали от обектите и времето за реагиране на всички патрули.


Оперативният център разполага с възможност за непрекъсната връзка с охранителите по всички обекти с цел осигуряване на подкрепа от дежурен екип при необходимост.

 

Има изградени системи за управление на качеството/СУК/, според стандартите ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007.


Омега-Б-Г ЕООД работи на високо, професионално ниво, с точност и коректност на базата на взаймно уважение в отношенията със своите клиенти и партньори.


Държи на коректност и бързо обслужване, предоставяйки услуги на разумни цени с високо качество, гарантирани от съвременната техника, с която разполага.


Утвърдила и наложила се с доброто име, което е изградено от професионалната работа на хората, които стоят зад това име. Ето защо залага на екип от мотивирани хора с креативно мислене, което успешно помага да се утвърди на българския пазар, като коректен и предпочитан партньор.


Богатият опит трупан през годините и креативните решения са в основата, фирмата да се наложи като лидер в своя бранш, поддържайки максимата: „ Сигурност, защита, конфиденциалност! ” 

 

Контакти

Омега-Б-Г ЕООД

София, бул. Ботевградско шосе, бл. 3, вх. А, ап.5
029452254
0885398090, 0879250923
029454750