BGRegistar.com

ОДИТ - БУРГАС ЕООД

Информация

ОДИТ - БУРГАС ЕООД

 

 

ОДИТ - БУРГАС ЕООД е основана през 1995 година със седалище град Бургас.

 

Развива своята дейност в областта на счетоводните услуги, като се среми да предложи на своите клиенти, счетоводни услуги с високо качество на достъпни цени.

 

Предлага широк кръг от услуги в следните направления: пълно счетоводно обслужване на фирми, включително с чуждестранно участие; предоставяне на спезциализирани финансови, счетоводни, данъчни консултации и трудово правни съвети; организиране и осъществяване на експертни оценки от лицензирани оценители; проверки, анализи и подготовка на годишни счетоводни отчети, които подлежат на заверка от одитор; обжалване на данъчни ревизионни актове и други.

 

Собственик и управител на фирмата е Милена Ставрева. Във фирмата работят около 20 висококвалифицирани служители с висше икономическо образование и богат опит при осчетоводяването на фирми с разнообразна дейност.

 

Доверие, лоялност и трайни партньорски отношения са водещи при работата с клиентите.

 

Одит - Бургас ЕООД предлага :

 

Абонаментно счетоводно обслужване :

 

 • Цялостно организиране на счетоводния процес.Текущо счетоводно отчитане и месечно приключване.
 • Изготвяне и подаване на месечни декларации по ЗДДС в териториалната дирекция на НАП.
 • Изготвяне и подаване на необходимата информация свързана със системата ИНТРАСТАТ.
 • Изготвяне и подаване на необходимата информация пред БНБ.
 • Изготвяне на преводни нареждания към контрагенти, към бюджета за дължимите публични задължения по ЗКПО, ЗДДС, ЗМДТ и ЗДДФЛ.
 • Извършване на текущ счетоводен преглед и анализ на счетоводната информация.
 • Осчетоводяване на дейности, свързани с персонала: назначаване, освобождаване, служебни бележки, трудови книжки, ведомости за заплати, деклариране на обстоятелства пред съответните институции, подготовка на документи по искане на служба по трудова медицина

 

Съставяне на Годишен Финансов Отчет :

 

 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на годишни финансови отчети, консолидирани финансови отчети, съгласно
 • НСФОМСП и/или МСФО.
 • Изготвяне на Данъчни Декларации.
 • Изготвяне на отчети към БНБ и НСИ.
 • Изготвяне и подаване на необходимата информация свързана със системата
 • ИНТРАСТАТ.

 

Контакти

 

ОДИТ - БУРГАС ЕООД

 

Бургас, ТРЗ: ул. Христо Ботев 81, ет. 1
счетоводство: ул.Адам Мицкевич № 1, бизнес център ОРИОН (Демокрация 7) ет.2 - офис 1 и офис 5; ет. 4-офис 12
тел: 056842959 и 056842949 ; мобилен: 0897801888
email адрес: odit_bs@mail.bg

 

 

 

Контакти

ОДИТ - БУРГАС ЕООД

Бургас, ул. Христо Ботев 83, ет. 1
056842959
0896655603