BGRegistar.com

ОБЛИКОС 96

Информация

ОБЛИКОС 96

Технически пластмаси и каучук от ОБЛИКОС 96Обликос - 96 ЕООД е създадена през 1991 година със седалище град София.


Занимава се с приложение на конструкционните пластмаси в различните браншове на промишлеността - машиностроене, автомобилостроене, електрооборудване, асансьоростроене, хранително - вкусова, химическа, фармацевтична и хартиена индустрия.

 

Обликос - 96 ЕООД за първи път в България популяризира и представя огромното разнообразие от инженерни пластмаси във вид на заготовки. Конструира, разработва и внедрява в производството различни машинни части и детайли от инженерни пластмаси.

 

Довежда готовия продукт - части и детайли до основния потребител по две направления: 

 

Изработване на детайлите чрез леене под налягане от гранулатен тип пластмасов материал.

 

Изработване на детайлите от екструдирани и лети във вид на заготовки от пръти, тръби, плочи, листове инженерни пластмаси, използвайки традиционните методи на обработка на материалите - струговане, фрезоване, рязане, пробиване и шлайфане.

 

От 1996 година Обликос - 96 ЕООД става официален представител за България на Ерта Белгия - лидер в Европа по производство на инженерни пластмаси във вид на заготовки. Представител на  DSM - Холандия, Цестидур - Франция, Полипенко - САЩ, Quadrant EPP - Швейцария и Сималит - Швейцария.

 

Производството на инженерни пластмаси във вид на заготовки се наложиха, заради големите предимства, включващи високата якост, дълготрайност, антифрикционност, резистентност към химически реагенти и много други ценни свойства.

 ОБЛИКОС 96 ЕООД София

Понастоящем Обликос 96 ЕООД работи и внедрява в производство различни изделия във фармацията, хранително - вкусовата промишленост, автомобилостроенето, рекламната индустрия, химическата промишленост, ядрената енергетика, строителството, електрооборудването, минното дело и асансьоростроенето. 

 

Инженерните пластмасови продукти на Quadrant EPP намират приложение в производството, както на най - големите производители в страната, така и в стотици средни и малки производители.

 

Огромното предимство в приложението на инженерните пластмаси Обликос - 96 ЕООД дължи на своя екипа от добре обучени специалисти, които консултират, съветват и помагат на клиентите в избора на конкретната инженерна пластмаса за изработване на даден детайл в зависимост от експлоатационните му условия.

 

Обликос 96 ЕООД предоставя инженерните пластмасови продукти на Quadrant ЕРР на своите клиенти от складовите си наличности от различни по вид, марки и размери пластмасови заготовки.

 

Бързатите и своевременни доставки се осъществява от многоброините дистрибутори.

Контакти

ОБЛИКОС 96

София, ул. Професор Христо Вакарелски № 13 А, партер
029627213, 029627214, 029627215
0886859941, 0887599771, 0888452520, 0888705398