BGRegistar.com

НС-ИНДЪСТРИС ЕООД - Услуги

Услуги

 NC INDUSTRIES

 

Покупка на недвижими имоти - Фирмата управлява процеса, чрез предоставяне на финансови анализи и прогнози, за осигуряването на оптимален резултат за своите клиенти. 


Инвестиционен съвет - НС Индъстрис е надежден и професионален съветник. Услугите по време на фаза разработка и изследвания за осъществимостта на дадени проекти, включва анализ на вариантите за инвестиция  клиентите.

NC Industries поема отговорност за продажбения процес, който би могъл  да включва маркетинг и юридически услуги, които да са в най-добър интерес на възложителя. Компанията се старае да управлява процеса на развитие от началото до успешния завършек, и се стреми да се увери, че всички аспекти на проекта са добре решени.


Пазарни проучвания - NC INDUSTRIES фокусира своите ресурси си изцяло върху текущите пазарни проучвания. Това позволява да предоставянето на своевременно актуална картина на клиентите за конкретни анализи, както и общи изследвания, свързани с недвижими имоти. Постоянно се извършват  проучвания, които предоставят на Агенцията добро разбиране за тенденциите на пазара за недвижими имоти, както и осигурява солидна база за редовните доклади и прогнози, които изготвя компанията.


Инвестиционно посредничество - Специалистите, заети в НС Индъстрис се стремят  да оптимизират стойността на проектите на своите клиенти. Това се постига чрез стратегически консултантски услуги по време на фазата на развитие на концепцията и ексклузивни брокерски услуги, включително пълно управление и изпълнение на процесите на продажба и покупка.


Пропърти мениджмънт - Това е сравнително нов отрасъл за България, който вече е известен на големите фирми в бранша. NC Industries е от малкото експерти в областта на тази услуга. Компанията предлага не само финансово и маркетингово управление, но и връзки с наемателите и контрол на фасилити услугите в имота. Фирмата предлага професионален пропърти мениджмънт е ефективен отговор на предизвикателствата пред собственици и мениджъри.

Пропърти мениджърите, които успяват да спестят определени разходи, умножават ефекта и добавят допълнителната стойност към своята услуга. А в това NC Industriese са сред лидерите на пазара.


Консултации на чуждестранни фирми - NC Industries може да предложи подкрепа към дадена компания в процеса на сътрудничество и създаване на търговски взаимоотношения в България. Това се постига чрез:


Идентифициране на изискванията на фирмата


Идентифициране на възможните варианти за финансиране


Помощ при реализирането на проекти и инвестиции


Подкрепа към компанията по време на целия процес на интернализация

 

За своите клиенти и партньори NC Industries осигурява оптимални консултации и подкрепа при създаването и регистрирането на дружества в България.

 

НС Индъстрис ЕООД

 

Контакти

НС-ИНДЪСТРИС ЕООД

София, ул. Вихрен 10
028629026
0885988080, 0887431343
0286290874