BGRegistar.com

НПК - НИКОЛА КЛИМЕНТОВ

Информация

НПК - Никола Климентов

 

НПК - Н. КЛИМЕНТОВ е фирма със седалище град Батак, ул. Родопи 30.

 

Развива своята дейност в областта на охраната.

 

Притежава Лиценз № 446/30.11.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.

 

НПК - Н. КЛИМЕНТОВ е специализирана фирма, извършваща дейност за охрана и сигурност на територията на цялата страна.

 

Занимава се с монтаж на сигнално - охранителни системи, въоръжена и невъоръжена физическа охрана.

 

В работата си охранителната фирма поема на 100% финансова и имуществена отговорност.

 

Собственик и управител е Никола Петров Климентов.

 

НПК - Н. КЛИМЕНТОВ работи за сигурността и спокойствието на своите клиенти.

 

 

Услуги

Фирмата има предмет на дейност и извършва следните видове услуги :


• Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти - частна, общинска и държавна 
собственост; 
• Сигнално охранителна дейност; 
• Консултантска дейност в областта на охраната и режима на обекти; 
ФИРМА НПК има отлично функционираща система за контрол и управление и 
възможност за незабавно реагиране в екстремни ситуации.

 

Служителите от охраната поддържат постоянна връзка с ОПЕРАТИВНАТА ДЕЖУРНА ЧАСТ на фирмата, която при необходимост с допълнително присъствие на сили, средства и подвижни групи осигурява превантивни и профилактични мерки в охраняваните обекти. 
Фирмата е 100% частна собственост и осигурява необходимите гаранции на клиентите си. Своята дейност фирмата извършва при стриктно спазване на Закона за частната охранителна дейност, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, и други нормативни документи, в тясно взаимодействие със службите на МВР.


В ръководният състав на фирма Н П К - Н. КЛИМЕНТОВ БАТАК са привлечени хора с дългогодишен опит в охранителната дейност.


При осъществяване на своята дейност служителите на фирмата ползват разрешените от Закона за частната охранителна дейност помощни средства - белезници, каучукови и пластмасови палки, носят служебно униформено облекло и лична идентификационна карта; ползват средства за комуникация - радиостанции и мобилни телефони; в зависимост от изискванията на клиента са въоръжени с огнестрелно или газови оръжие. Денонощно работят три Групи за бързо реагиране, всяка в състав от 2 охранители.

 

Контакти

КЛИМЕНТОВ ЕООД

Батак, ул. Родопи 30
035533218
0889201754
035533367