BGRegistar.com

НПГПТО М.В. ЛОМОНОСОВ

Информация

НПГПТО М.В. ЛОМОНОСОВ

Национална Професионална Гимназия по Прецизна Техника и Оптика М.В. ЛОМОНОСОВ е основана през 1932 год. На 15.09.1948 год. училищен звънец стартира началото на първата учебна година за първото и единствено и досега в България училище по фина механика и оптика. Приети са 30 ученици, които се обучават в два отдела: фино-механически /кинотехника, часовникарство и пишещи машини/ и оптически /инструментална оптика и очна оптика/. От 2003 год. училището е преименувано на Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика. Училището е единствено по рода си на територията на Балканския полуостров.
В НПГПТО работи от екип от квалифицирани учители, съчетали знания, умения и педагогически опит и предоставящи значима теоретична и практическа подготовка в общообразователна и професионална сфера.
Предлага следните услуги:
- Компютърна техника и технологии
- Кино техника, Аудио и Видео системи
- Измервателна и организационна техника
- Лазерна и Оптична техника
- Медицинска техника
- Oчна оптика
- Слухова техника

Училището притежава богата материално-техническа база. Компютърните кабинети, лабораториите и учебните зали по теория и практика са снабдени с модерно оборудване. В училищната библиотека се съхраняват над 17 000 тома. Функционира ученически парламент, който представлява координира извънкласните форми в НПГПТО и координира извънкласните форми на ангажираност.

Контакти

НПГПТО М.В. ЛОМОНОСОВ

София, ул. Св.Св.Кирил и Методий №148