BGRegistar.com

НИКАС ООД

Информация

НИКАС ООД

 

НИКАС ООД е българска компания, учредена през 1993 година, с централен офис в град София и звена на територията на Пловдивска, Врачанска и Варненска област.


Дружеството се управлява от инж. Димитър Иванов.


Предметът на дейност е производство, търговия и употреба на взривни вещества за граждански цели и пробивно - взривни работи.


НИКАС ООД е извоювала своите позиции и се е наложила на пазара, залагаща на качество на предлаганите услуги.


Дружеството развива основната си дейност в следните направления

 

  • Производство на ПВВ в село Чернево за нафтоселитрени ВВ тип AnFo и класически амонити по наши рецептури и търговски марки.
  • Проектиране и извършване на ПВР в пълния обем от дейност - изготвяне на годишни и частични проекти за експлоатация на кариери, специални взривявания, сондиране, транспортиране и доставка на ВВ и изпълнение на самото взривяване.
  • Транспортиране и охраняване при превозването и използването на ПВВ, за което дружеството има съответните разрешения. 


Материална база :


Дружеството притежава цех за производство на ПВВ, товарни автомобили, сертифицирани за превоз на опасни товари по ADR, 4-ри пробивно-сондажни машини Atlas Copco, един верижен багер и булдозер Комацу.


Клиенти и партньори - „Девня Варовик” АД, „Холсим кариерни материали Пловдив, Рудината, Враца” АД, „СК 13 - Пътстрой” АД, „Максам СЕ България” АД, „Дунарит” ЕАД, „Терем Цар Самуил” ЕООД и други. 

 

Контакти

НИКАС ООД

София, бул. Г. М. Димитров 54, ет. 4, бизнес център Атил
0889429927, 0889430923