BGRegistar.com

НЕТИ - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТАЛАЦИИ ЕООД

Информация

НЕТИ - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТАЛАЦИИ ЕООД

Нети - Нови Енергийни Технологии и Инсталации ЕООД е фирма със седалище град Бургас.

 

Занимава се с проучване, проектиране и разработка на нови технологии в областта на енергетиката и технологиите.

 

Конструктивна разработка на изделия от типа на възобновяемите енергийни източници, водещи до повишаване на енергийната ефективност.

 

Научно - експериментална, инженерингова и консултантска дейност.

 

Основната дейност на дружеството е насочена към въвеждане и внедряване на нови енергийни системи и енерго - спестяващи технологии.

 

Усилията са насочени основно към определяне, доставяне, изграждане, гаранция и сервиз на енергоизточника - производство на топлина, студ, електрическа и/или механична енергия.

 

С прилагането на нови технологии и системи се постигат ниски експлоатационни разходи, природосъобразен начин на добиване и използване на енергия, оптимизация и модернизация на вече изградени инсталации.

 

В системи за отопление и климатизация се търси по - икономичен начин за постигане на топлинен комфорт за клиентите.

 

Контакти

НЕТИ - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТАЛАЦИИ ЕООД

Бургас, ул. Места 41, eт. 4
056831783
0885207544, 0899831186