BGRegistar.com

Независима Строителна Лаборатория Инфраструктура - Дейност

Дейност

Независима Строителна Лаборатория Инфраструктура ЕООД извършва :


Изпитване на строителни материали, изделия и конструкции :

 

 • Почви строителни
 • Добавъчни /скални материали / за различни приложения / 
 • Естествени каменни и скални материали
 • Асфалтови смеси
 • Битуми нефтени вискозни, полимермодифицирани
 • Бетонни смеси, бетон, разтвори
 • Строителни изделия
 • Строителни конструкции, положени и уплътнени асфалтови пластове
 • Стоманени продукти и изделия - армировачни стомани и изделия / заварени мрежи, скелети, заварени пръти, вбетонираничасти /, плоски и линейни изделия, механични и заварени съединения, въжета, изделия за огради от тел.


Лабораторията е акредитирана и за вземане на проби от посочените строителни продукти.


В лабораторията са обособени следните сектори :

 

 • Сектор Бетони
 • Сектор Стомани
 • Сектор Геотехника и добавъчни материали
 • Сектор Асфалтобетон и битумни материали

 

Оценяване на съответствието на строителните продукти съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите.


НСЛ Инфраструктура ЕООД е член на Асоциацията на Лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти и член на Съюза на Строителните Лабораторни Специалисти в България.

 

Контакти

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА

София, бул. Цар Борис III 257
029570504, 028570107
029570504