BGRegistar.com

Независима Строителна Лаборатория Инфраструктура

Информация

Независима Строителна Лаборатория Инфраструктура

Независима Строителна Лаборатория Инфраструктура ЕООД е създадена в Пътинвест инженеринг АД през 2000 година.


НСЛ Инфраструктура ЕООД е регистрирана през 2003 година със седалище град София, бул. Цар Борис III № 257.

 

Лабораторията се занимава с оценяване на съответствието на строителните продукти. извършва изпитвания на строителни материали, изделия и конструкции.

 

Акредитирана е от ИА БСА съгласно БДС ЕN 1SО/IЕС 17025:2006 със Сертификат за Акредитация рег. № 142 ЛИ, валиден до 30.04.2014 година и обхват на дейност в четири сектора - геотехника, бетон, стомана и асфалтобетон.

 

НСЛ Инфраструктура разполага със съвременни лабораторни уреди за провеждане на изпитвания и изследвания в съответствие с методите и изискванията на БДС, БДС ЕN, ААSНТО, АSТМ.

 

В лабораторията работи екип от квалифицирани специалисти, отлични професионалисти с богат професионален опит, техническа компетентност, познание за новите технически постижения в областта на строителството, прилагане на нормативните актове и стандартизационни документи.


Управител на дружеството е инж. Веселина Данова Нинова - Палазова.

 

Контакти

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ИНФРАСТРУКТУРА

София, бул. Цар Борис III 257
029570504, 028570107
029570504