BGRegistar.com

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Информация

Нов Български Университет

Нов Български Университет е частно висше учебно заведение, основано на 18.09.1991 година в град София.

 

 

В Университета се  обучават студенти в три образователно-квалификационни степени: Бакалавър, Магистър и Докторант. Обучението на възпитаниците на НБУ се провежда по Хуманитарни науки, Икономика, Информатика, Изящно и Театрално изкуство.

 

 

Формата на обучение, прилагана в Университета, дава възможност на студентите да съчетават успешно процеса на обучение с работа.

 

 

Основната материално-техническа база на Университета е разположена в град София в две отделни сгради - I-ви и II-ри Корпус. Висшето учебно заведение разполага с  още академични бази, разположени в други градове на страната. Студентите, обучаващи се в НБУ могат да ползват ресурсите на собствената библиотека на Университета в град София.

 

 

НБУ разполага със собствено издателство. Образователната философия на Университета се основава на либералната идея за образование, което свързва придобиването и усвояването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие на младите хора.

 


Мисията на Нов Български Университет цели:

 

 

- Да бъде ориентиран към своите студенти, да е автономна академична институция за изграждане на предприемчиви личности, отговорни за собственото си развитие.

 

 

- Да бъде среда за развитие на социално ангажирани личности, подготвени за живот в условията на демокрация, гражданско общество, пазарни отношения, европейско и световно интегриране.

 

 

- Да бъде либерална академична институция, основана на връзката между образование, изследване и предприемчивост.


- Да осигурява интердисциплинно общо и тясно специализирано образование, основано на изследвания и на връзка с практиката.

 

 

                          "Ne varietatem timeamus

                                                   Да не се боим от разнообразието"

 

 

Контакти

НБУ

София, ул. Монтевидео № 21, ж.к. Овча купел
028110180, 028110101