BGRegistar.com

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

Информация

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

 

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания е неправителствена организация със седалище град София , бул. Георги С. Раковски 99.

 

Асоциация „Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалиди и Съюз на военноинвалидните кооперации в България” промени своето наименование на Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания (НСРХУ). 

 

Основната цел на сдружението е да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния и тяхното включване в обществото.

 

Сдружението работи за създаване на подходящи начини и възможности за интеграция и реинтеграция на хората с увреждания. 

 

Председател на НСРХУ е г-жа Маринела Ангелова.

Контакти

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КООПЕРАЦИИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

София, бул. Георги С. Раковски 99
0887213658