BGRegistar.com

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Информация

Академията е основана през 1942 година като Висше училище за телесно възпитание, с Указ на Н.В. Цар Борис ІІІ.

 

 

През 1953 година учебното заведение е с ново наименование - Висш институт за физическо възпитание и спорт. Това се случва с утвърдено постановление на Министерски съвет.

 

 

През 1967 година се обособяват факултетите: Спортно педагогически и Факултет за масово оздравителна и лечебна физкултура.

 

 


Шест години по-късно е създаден Научният съвет по теория и методика на физическото възпитание и спорта, в т.ч. и кинезитерапия. Чрез него се присъждат научните степени Доктор на науките и се утвърждават хабилитации.

 

 


През 1974 година е въведено специлизирано обучение на висококвалифицирани спортисти.
ДЕОИТ за подготовка на чуждестранни студенти и докторанти е създаден през 1991 година.

 

 

Решение на Народното събрание от 1995 година, постановява Висшият институт за физическо възпитание и спорт да се преименува в Национална спортна академия. Открит е нов, модерен учебен корпус.

 

 

Името „Национална спортна академия Васил Левски“ е узаконена през 1999 година с Решение на Народното събрание.

 


Академията разполага с 3 факултета и Езиков департамент:

 

- Треньорски факултет

 


- Учителски факултет

 


- Факултет кинезитерапия, туризъм и спортна анимация

 


- Департамент ДЕОИТ

 

 

НСА Васил Левски е партньор на елитни университети за европейска интеграция във висшето образование.

 

 

Контакти

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

София, Студентски град
024014100, 024007504
0898776687, 0898776440
024007504